Innehåll

Resultat nr 4 2021

Nya perspektiv i företaget

Det är dags att börja se på styrelsearbete som ett yrke – inte ett hedersuppdrag. En ändrad syn på uppdraget som styrelseledamot skulle också bidra till ökad mångfald.

– Att sitta i styrelsen för ett bolag är inte ett tack för lång och trogen tjänst. Det är ett arbetskrävande uppdrag med stort ansvar, säger Svante Forsberg, ordförande i Styrelseakademien.

Nyligen skrev Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, i Resultat om den bristande mångfalden i företagens styrelser. Han skrev om styrelser där det sitter ”några äldre vita män”.

Svante Forsberg håller med.

– Ja, mångfalden borde vara större. Det gäller många faktorer som ålder, etnicitet och kön. Men en förändring till det bättre är på gång. Jag är övertygad om att bilden kommer att förändras kontinuerligt genom att företagande blir allt mer komplext, säger Svante Forsberg.

Men i mindre företag är det vanligt att det är ägarfamiljen som sitter i styrelsen. Att ändra på det kan framstå som svårt.

– Ett sätt kan vara att tillfälligt ta in någon utifrån, en extern röst som får vara med på några styrelsemöten, utan att vara knuten till företaget. Ägarna och den inbjudna personen kan känna på varandra och kanske leder det till att den inbjudna personen blir ny ledamot i styrelsen, säger han.

Han anser att kostnaden för att ta in en ny ledamot inte är särskilt hög.

– Och fördelen är att man får in nya idéer och perspektiv i företaget. Det kan vara särskilt värdefullt om företaget skulle stöta på problem eller ska fatta beslut i stora och viktiga frågor, säger Svante Forsberg.

Han anser att ett problem är att styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst, inte som inkomst av näringsverksamhet. Frågan har avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Svante Forsberg medför den nuvarande lagstiftningen att mångfalden i styrelserna hämmas.

– Det blir svårare att försörja sig som styrelseledamot och det konserverar en ordning där styrelseledamöter ofta är män i övre medelåldern, det gynnar män som är 60 plus snarare än kvinnor i 40-årsåldern, säger Svante Forsberg.

Till detta kommer att man som styrelse­ledamot inte har en tryggad inkomst eftersom man kan förlora sitt uppdrag med kort varsel. Man har ingen möjlighet att pensionsspara och man kan inte ta ledigt för vård av barn, bland annat.

– Allt detta gör att rekryteringsbasen blir smalare, det är färre som kan ta på sig uppdraget som styrelseledamot, säger Svante Forsberg.

Frågan om könskvotering i bolagsstyrelser har diskuterats i årtionden. Styrelseakademien driver inte på för könskvotering.

– Att ha en bra könsfördelning i styrelsen är viktigt. Men mångfald handlar om så mycket mer, som etnicitet. Och utvecklingen går åt rätt håll, men det skulle gå fortare om man ändrade beskattningsreglerna, säger Svante Forsberg.

Han vill också se förändringar i företrädaransvaret. Enligt dagens lagstiftning kan en styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. En ledamot måste ständigt hålla koll på att företaget betalar sina skatter.

Enligt en statlig utredning som kom i november 2020 ska det kunna finnas ett rådrum på två månader då ledamoten inte riskerar personligt betalningsansvar.

– Det skulle fungera som ett moratorium då företaget hinner förhandla med banker och leverantörer. Det ger en ökad chans att styra bort från konkurs, säger Svante Forsberg.

Utredningen har ännu inte lett till någon proposition.

Björn Dickson