Innehåll

Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2007:1412

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.