Innehåll

Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp
EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1.2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1
   – motorbensin4 kr 8 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 70 öre per liter
   – alkylatbensin2 kr 9 öre per liter2 kr 62 öre per liter4 kr 71 öre per liter
b) miljöklass 24 kr 11 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 73 öre per liter
2.2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 74 kr 99 öre per liter2 kr 62 öre per liter7 kr 61 öre per liter
3.2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,887 kr per m33.360 kr per m34.247 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig
   – miljöklass 12.480 kr per m32.236 kr per m34.716 kr per m3
   – miljöklass 22.791 kr per m32.236 kr per m35.027 kr per m3
   – miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2.952 kr per m32.236 kr per m35.188 kr per m3
4.2711 12 11–2711 19 00Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per
1.000 kg
3.535 kr per 1.000 kg3.535 kr per 1.000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1.140 kr per 1.000 kg3.535 kr per 1.000 kg4.675 kr per 1.000 kg
5.2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som ­används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per
1.000 m3
2.516 kr per 1.000 m32.516 kr per 1.000 m3
b) annat ändamål än som avses under a981 kr per 1.000 m32.516 kr per 1.000 m33.497 kr per 1.000 m3
6.2701, 2702 eller 2704Kol och koks675 kr per 1.000 kg2.924 kr per 1.000 kg3.599 kr per 1.000 kg
7.2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 11 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 73 öre per liter

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%