Innehåll

Skattenytt nr 5 1991 s. 302

Förenklat skattesystem?

Genom nyligen genomförd lagstiftning (SFS 1990:1421-1422) har reglerna för kvittning av underskott i konstnärlig och litterär näringsverksamhet ytterligare nyanserats. Under följande förutsättningar skall underskott i konstnärlig m.m. verksamhet kvittas mot inkomst av kapital:

I

a) Den skattskyldige ska vara fysisk person eller dödsbo

b) Det ska vara fråga om aktiv konstnärlig m.m. verksamhet

c) En fastighet ska till övervägande del ha använts i förvärvskällan (således ej en privatbostadsfastighet)

d) Denna fastighet ska ha sålts med vinst

e) Underskott ska föreligga i förvärvskällan (även efter att avdrag för värdeminskning och värdehöjande reparationer på fastigheten återlagts)

II

Förslår ej vinsten p.g.a. fastighetsförsäljningen att täcka underskottet skall detta enligt SI 26 § 9 mom. avräknas mot vinst vid försäljning av bostadsrätt som varit att hänföra till verksamheten.

III

Förslår ej heller denna vinst får underskottet enligt KL 33 § 3 mom. 1 st. till den del det nu överstiger avdrag för underskott från närmast föregående beskattningsår kvittas mot inkomst av tjänst. Som förutsättning härför kräves dock att intäkter av någon betydenhet redovisats för de senaste fyra åren i näringsverksamheten. Även inkomster som hänföres till inkomst av tjänst beaktas. Lagstiftarens ambitionsnivå och omsorg om konstnärer m.fl. överträffar alla förväntningar. Hur ofta användes förresten en fastighet till övervägande del i konstnärlig eller litterär verksamhet?

Allan Gottfarb är högskolelektor i beskattningsrätt vid Stockholms universitet.

Allan Gottfarb

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%