Innehåll

Skattenytt nr 9 1991 s. 555

Begränsningsregeln i nya skattesystemet

Förutsättningarna för en begränsningsregel har förändrats genom skattereformen, men med hänsyn till fortsatta överväganden om förmögenhetsbeskattningen finns begränsningsregeln kvar. Denna artikel gör inte anspråk på att vara uttömmande när det gäller situationer där begränsningsregeln får effekt. Här kommer endast vissa effekter som uppstår genom att marginalskatten varierar mellan 75 %, 30 % och 0 % att behandlas.

Med konstant inkomst måste förmögenheten 1991 vara större än tidigare för att begränsningsregeln skall bli tillämplig. Detta beror på att marginalskatten är lägre i år och att det därför finns större utrymme för förmögenhetsskatten inom de 75 % som utgör spärrbeloppet.

Formler och tabeller som redovisas nedan är användbara vid avgöranden om t.ex. en vinst på aktier kan realiseras utan att den totala skatten blir högre, dvs marginalskatten är 0 %. Ett annat tänkbart exempel är att en realisationsvinst kommer att beskattas med 75 % under 1991 men med lägre skattesats 1992. Det är kanske lämpligt att om möjligt uppskjuta försäljningen till nästa år.

I lagen om begränsning av skatt i vissa fall finns regler som förhindrar att det sammanlagda skatteuttaget blir för högt.

Begränsningsregeln gäller för fysisk person, som varit bosatt i Sverige under hela eller någon del av beskattningsåret, och för dödsbo efter den som vid sin död var bosatt i Sverige.

Begränsningsregeln blir tillämplig när skattebeloppet överstiger det s.k. spärrbeloppet.

Med skattebelopp avses förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och inbetald sjömansskatt.

Spärrbeloppet beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomsten av kapital. I förekommande fall skall förvärvsinkomsten ökas med sjömansinkomst och dagpenning som är skattepliktig enligt lagen om sjömansskatt. Beräkningen skall ske för vardera maken för sig utan hänsyn till den andres inkomster. Däremot skall största tillåtna nedsättning av förmögenhetsskatten beräknas för makarna (och eventuella barn) gemensamt.

Spärrbeloppet för inkomståret 1991 utgör 75 % av summan av

1. den justerade beskattningsbara förvärvsinkomsten och

2. inkomsten av kapital.

Skattebeloppet som skall jämföras med spärrbeloppet är skatten före skattereduktioner. Underskott av kapital påverkar inte heller spärrbeloppet.

Nedsättning sker av statlig förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt på kapitalinkomst och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst i nu angiven ordning om inte en annan ordning kan antas vara förmånligare för den skattskyldige. Förmögenhetsskatten får inte nedsättas så att skatten blir lägre än skatten på halva den beskattningsbara förmögenheten.

Nedanstående tabell visar vid vilken förmögenhet begränsningsregeln blir tillämplig för angiven förvärvsinkomst samt vid vilken förmögenhet endast kommunalskatt och skatt på halva förmögenheten betalas.

Beskattningsbar förvärvsink. krInkomstskatt kr (kom 30)Förmögenhetsskatt krSkatt enligt begränsningsregeln kr (75 %)Förmögenhet kr
10.000  3.100  4.400  7.5001.093.000–2.200.000
50.000 15.100 22.400 37.5002.016.000–4.040.000
100.000 30.100 44.900 75.0002.916.000–5.840.000
170.000 51.100 76.400127.5004.080.000–8.166.000
200.000 66.100 83.900150.0004.330.000–9.066.000
300.000116.100108.900225.0005.163.000–12.066.000
400.000166.100133.900300.0005.996.000–15.066.000
500.000216.100158.900375.0006.830.000–18.066.000
600.000266.100183.900450.0007.663.000–21.066.000

Exempel: Om beskattningsbar förvärvsinkomst är 300.000 kr kan förmögenheten variera mellan 5.163.000–12.066.000 kr med oförändrad total skatt 225.000 kr.

Nedanstående tabell visar vid vilken förmögenhet begränsningsregeln blir tillämplig för angiven kapitalinkomst samt vid vilken förmögenhet endast skatt på halva förmögenheten betalas.

Kapitalinkomst krInkomstskatt kr (30 %)Förmögenhetsskatt krSkatt enligt begränsningsregeln kr (75 %)Förmögenhet kr
10.000  3.000  4.500  7.500 1.100.000–2.600.000
50.000 15.000 22.500 37.500 2.020.000–5.240.000
100.000 30.000 45.000 75.000 2.920.000–8.066.000
170.000 51.000 76.500127.500 4.083.000–11.566.000
200.000 60.000 90.000150.000 4.533.000–13.066.000
300.000 90.000135.000225.000 6.033.000–18.066.000
400.000120.000180.000300.000 7.533.000–23.066.000
500.000150.000225.000375.000 9.033.000–28.066.000
600.000180.000270.000450.00010.533.000–33.066.000

Exempel: Om kapitalinkomsten är 100.000 kr kan förmögenheten variera mellan 2.920.000–8.066.000 kr med oförändrad total skatt 75.000 kr.

Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten understiger eller är lika med 170.000 kr kan följande formel användas för beräkning av kapitalinkomst eller förmögenhet vid vilken begränsningsregeln blir tillämplig.

20F = 9z + 9y - 2.000

därz = beskattningsbar förvärvsinkomst under eller = 170.000
y = kapitalinkomst
F = förmögenhetsskatt på hela förmögenheten
Kommunalskatt 30 kr
Förmögenhet krBeskattningsbar förvärvsinkomst kr
10.00050.000100.000150.000170.000
Kapitalinkomst kr
 1.000.000
 2.000.00039.111
 3.000.00094.66654.6664.666
 4.000.000154.666114.66664.66614.666
 5.000.000221.333181.333131.33381.33361.333
 6.000.000288.000248.000198.000148.000128.000
 7.000.000354.666314.666264.666214.666194.666
 8.000.000421.333381.333331.333281.333261.333
 9.000.000488.000448.000398.000348.000328.000
10.000.000554.666514.666464.666414.666394.666
15.000.000888.000848.000798.000748.000728.000
20.000.0001.221.3331.181.3331.131.3331.081.3331.061.333
25.000.0001.554.6661.514.6661.464.6661.414.6661.394.666
30.000.0001.888.0001.848.0001.798.0001.748.0001.728.000
35.000.0002.221.3332.181.3332.131.3332.081.3332.061.333
40.000.0002.554.6662.514.6662.464.6662.414.6662.394.666
45.000.0002.888.0002.848.0002.798.0002.748.0002.728.000
50.000.0003.221.3333.181.3333.131.3333.081.3333.061.333
55.000.0003.554.6663.514.6663.464.6663.414.6663.394.666
60.000.0003.888.0003.848.0003.798.0003.748.0003.728.000
65.000.0004.221.3334.181.3334.131.3334.081.3334.061.333
70.000.0004.554.6664.514.6664.464.6664.414.6664.394.666

Exempel: Om förmögenheten är 10.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 150.000 kr blir begränsningsregeln tillämplig när kapitalinkomster understiger 414.666 kr.

Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger 170.000 kr får formeln följande utseende.

20F = 5x + 9y + 678.000

där x = beskattningsbar förvärvsinkomst (över 170.000)

Förmögenhet krBeskattningsbar förvärvsinkomst kr
200.000300.000400.000500.000600.000
Kapitalinkomst kr
 4.000.000
 5.000.00044.666
 6.000.000111.33355.777222
 7.000.000178.000122.44466.88811.333
 8.000.000244.666189.111133.55578.00022.444
 9.000.000311.333255.777200.222144.66689.111
10.000.000378.000322.444266.888211.333155.777
15.000.000711.333655.777600.222544.666489.111
20.000.0001.044.666989.111933.555878.000822.444
25.000.0001.378.0001.322.4441.266.8881.211.3331.155.777
30.000.0001.711.3331.655.7771.600.2221.544.6661.489.111
35.000.0002.044.6661.989.1111.933.5551.878.0001.822.444
40.000.0002.378.0002.322.4442.266.8882.211.3332.155.777
45.000.0002.711.3332.655.7772.600.2222.544.6662.489.111
50.000.0003.044.6662.989.1112.933.5552.878.0002.822.444
55.000.0003.378.0003.322.4443.266.8883.211.3333.155.777
60.000.0003.711.3333.655.7773.600.2223.544.6663.489.111
65.000.0004.044.6663.989.1113.933.5553.878.0003.822.444
70.000.0004.378.0004.322.4444.266.8884.211.3334.155.777

Exempel: Om förmögenheten är 7.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 300.000 kr blir begränsningsregeln tillämplig när kapitalinkomster understiger 122.444 kr.

Genom de nya skatteregler som gäller från och med 1991 kan marginalskatten i begränsningsregeln variera från 75 % eller 30 % (= kommunal skattesats) till 0 %.

Med följande formel kan beräknas hur stor den beskattningsbara förvärvsinkomsten skall vara för att bara kommunalskatt (30 %) och skatt på halva förmögenheten skall betalas.

x = 20f/9

därx = beskattningsbar förvärvsinkomst
f = förmögenhetsskatt på halva förmögenheten

På samma sätt kan beräknas hur stor kapitalinkomsten skall vara för att endast förmögenhetsskatt på halva förmögenheten skall betalas.

y = 4f/3

där y = kapitalinkomst

Finns både förvärvsinkomst och kapitalinkomst används följande formel för att beräkna den gräns då bara kommunalskatt och skatt på halva förmögenheten betalas.

y = 20f - 9x/15

Vid nedanstående förmögenhet, förvärvsinkomst och kapitalinkomst betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten.

Förmögenhet krBeskattningsbar förvärvsinkomst kr
10.00050.000100.000150.000170.000
Kapitalinkomst kr
 2.000.000
 3.000.0008.000
 4.000.00023.333
 5.000.00040.00016.000
 6.000.00056.66632.6662.666
 7.000.00073.33349.33319.333
 8.000.00092.66668.66638.6668.666
 9.000.000112.66688.66658.66628.66616.666
10.000.000132.666108.66678.66648.66636.666
15.000.000232.666208.666178.666148.666136.666
20.000.000332.666308.666278.666248.666236.666
25.000.000432.666408.666378.666348.666336.666
30.000.000532.666508.666478.666448.666436.666
35.000.000632.666608.666578.666548.666536.666
40.000.000732.666708.666678.666648.666636.666
45.000.000832.666808.666778.666748.666736.666
50.000.000932.666908.666878.666848.666836.666
55.000.0001.032.6661.008.666978.666948.666936.666
60.000.0001.132.6661.108.6661.078.6661.048.6661.036.666
65.000.0001.232.6661.208.6661.178.6661.148.6661.136.666
70.000.0001.332.6661.308.6661.278.6661.248.6661.236.666

Exempel: Om förmögenheten är 10.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 150.000 kr betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten när kapitalinkomster uppgår till eller understiger 48.666 kr.

Vid nedanstående förmögenhet, förvärvsinkomst och kapitalinkomst betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten.

Förmögenhet krBeskattningsbar förvärvsinkomst kr
200.000300.000400.000500.000600.000
Kapitalinkomst kr
 9.000.000
10.000.00018.666
15.000.000118.66658.666
20.000.000218.666158.66698.66638.666
25.000.000318.666258.666198.666138.66678.666
30.000.000418.666358.666298.666238.666178.666
35.000.000518.666458.666398.666338.666278.666
40.000.000618.666558.666498.666438.666378.666
45.000.000718.666658.666598.666538.666478.666
50.000.000818.666758.666698.666638.666578.666
55.000.000918.666858.666798.666738.666678.666
60.000.0001.018.666958.666898.666838.666778.666
65.000.0001.118.6661.058.666998.666938.666878.666
70.000.0001.218.6661.158.6661.098.6661.038.666978.666

Exempel: Om förmögenheten är 20.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 300.000 kr betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten när kapitalinkomster uppgår till eller understiger 158.666 kr.

Om kapitalinkomsten i stället hade varit t.ex. 58.666 kr, finns det utrymme för ytterligare 100.000 kr i kapitalinkomster utan att den totala skatten förändras.

Ingalill Starck

Ingalill Starck är bankjurist vid Skandinaviska Enskilda Banken, Göteborg.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...