Innehåll

Skattenytt nr 1–2 1993 s. 52

Smussel med lagen?

Under rubriken ”Aktuellt” upplyser SkatteNytts biträdande redaktör i decembernumret att RSV har begärt viss lagändring i fråga om beräkningen av survunderlaget och att ”denna begäran är en följd av en regeringsrättsdom av den 28 september 1982 som ännu så länge är hemlig”. Denna begäran hade enligt denna notis redan lett till proposition.

Det krävs ingen större fantasi för att föreställa sig att domen ifråga gick RSV emot, att fråga var om ett förhandsbeskedsmål och att det enligt RSV antagligen rörde sig om en lucka eller likvärdigt misstag i lagstiftningen.

Men är det värdigt ett rättssamhälle att från dem som lever och verkar under lagarna, innehålla sådana viktiga och ev. rättsskapande besked om skattelagarnas innehåll som regeringsrättens avgöranden? Hemligheten av regeringsrättens domar bör absolut inskränkas till att enskilda parters namn och förhållanden maskeras effektivt. I övrigt är det i ett rättssamhälle ett väsentligt såväl allmänt som enskilt intresse att lagens innehåll klargöres – på gott eller ont – för alla som berörs därav.

Framförallt känns det påtagligt olustigt om det skulle vara så, att RSV ”smusslar” med regeringsrättens domar för att snabbt och diskret kunna förändra ett sådant rättsläge som RSV finner det vara ett allmänt intresse att tillrättalägga.

Torbjörn Arve

Torbjörn Arve är svensk affärs- och skattejurist i Kron & Arve AG, Zyrich.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%