Innehåll

Skattenytt nr 4 1993 s. 203

Vem ”smusslar” med lagen?

I Skattenytts första nummer (1–2) för år 1993 uppmanas läsarna till mer aktivitet beträffande bidrag med egna artiklar och debattinlägg. Längre fram i samma nummer finns intaget ett debattinlägg av Torbjörn Arve med rubriken – Smussel med lagen? Arves inlägg har föranlett mig att inkomma med följande kommentar.

Arve antyder i sin artikel att RSV ”smusslar” med regeringsrättens domar innan dessa blir offentliga. Utgångspunkten för hans uppfattning är en notis i Skattenytts decembernummer av år 1992. Av denna notis framgår att RSV hemställt om en lagändring till följd av ett utslag i regeringsrätten ”som ännu så länge är hemlig”. Arve har uppenbarligen hakat upp sig på det sistnämnda i citatet när han antyder att RSV skulle ligga bakom hemlighetsmakeriet.

Förmodligen har Arve redan erhållit information om att han ”hoppat i galen tunna”. Faktum är ju att beslut i ärende om förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga inte är offentligt. Sekretessen framgår av sekretesslagens 9 kap. 1 § 3 st.

Av mina kontakter med föredragande i regeringsrätten har jag förstått att regeringsrätten aktivt försöker få sökanden av förhandsbesked att gå med på publicering efter det att sökandens namn m.m. maskerats. Förhållandet bakom notisens ”ännu . . . hemlig” torde därför vara att sökandens medgivande till publicering ännu inte erhållits.

Uppenbarligen har Arve inte haft kännedom om sekretesslagens bestämmelser när han författade sitt inlägg. För det kan väl inte vara möjligt att han anser att RSV medvetet skall bryta mot sekretessen. I så fall kan det vara på sin plats att påminna om att sekretessen inte är till skydd för myndigheten utan den sökande.

Vad som ur rättssäkerhetssynpunkt väger tyngst, allmänhetens intresse av insyn eller den enskildes rätt till skydd mot insyn, är en fråga som alltid kan diskuteras. Dock inte av undertecknad här och nu. Jag konstaterar bara att bestämmelsen finns i gällande sekretesslag.

Jan Lindelöf

Jan Lindelöf verksam inom skatteförvaltningen, lokala skattekontoret i Haparanda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...