Skattenytt nr 6 1993 s. 386

G Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter

Avgifter på lätt lastbil i fåmansaktiebolag

I RÅ 1992 not 191 ägde ett fåmansaktiebolag två lätta lastbilar. En av delägarna hade taxerats för (jämkad) förmån av fri bil och bolaget hade påförts arbetsgivaravgifter. Den andre delägaren hade enligt uppgift inte använt bilen privat och hade därför inte påförts något bilförmånsvärde vid taxeringen. Målet gällde om enbart möjligheten för en delägare i fåmansaktiebolag att disponera bolaget tillhörig bil skulle medföra avgiftsskyldighet för bolaget.

RR fann att när det gäller en bil av i målet aktuellt slag – lätt lastbil utrustad för laständamål – är inte enbart den faktiska möjligheten att i egenskap av delägare i fåmansbolaget kunna använda bilen privat tillräckligt för att påföra bilförmån. RR ansåg det ostridigt att bilen inte hade använts för privat bruk. Med hänsyn till detta och övriga omständigheter i målet fann RR att bilförmån inte förelåg. Ett regeringsråd var skiljaktig.

Av RR:s formulering skulle man kunna dra slutsatsen att utgången i målet blivit en annan om det hade varit fråga om en personbil.

Domen behandlas också under avsnitt A 6, Beskattning av fåmansföretag.

Yvonne Svenström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%