Innehåll

Skattenytt nr 1–2 1994 s. 82

Replik till Göran Grosskopfs artikel Beskattning av anteciperad utdelning SN nr 11 1993 s 644 f.

I nummer 11 av Skattenytt, s 644 ff, finns en artikel av prof Göran Grosskopf, med rubriken Beskattning av anteciperad utdelning. Artikeln behandlar till en del RÅ 1992 not 624. Prof Grosskopf gör gällande att Regeringsrätten i målet inte behandlat beskattningen av anteciperad utdelning. I stället är fråga om ett enligt holländsk bolagsrätt särskilt rättsinstitut, interimsutdelning. Till prof Grosskopfs analys skulle jag vilja foga följande korta kommentar. Av det sätt på vilket sökandens fråga till Skatterättsnämnden är formulerad kan knappast någon annan slutsats dras än att det krävdes att beslutet om utdelning från det holländska holdingbolaget skulle fastställas av bolagsstämman nästföljande år. Att denna förutsättning legat till grund för bedömningen framgår ju också uttryckligen av Skatterättsnämndens beslut om förhandsbesked. Rättsfallet torde därmed ha betydelse vid den skatterättsliga bedömningen av anteciperad utdelning från ett svenskt dotterbolag.

Kurt-Göran Kjell, Avdelningsdirektör vid Internationella enheten, RSV.

Kurt-Göran Kjell

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%