Innehåll

Skattenytt nr 1–2 1994 s. 83

Replik

I anledning av min artikel i SkatteNytt 1993 nr 11 om beskattning av anteciperad utdelning har Kurt-Göran Kjell skrivit en kort replik. Huvudtesen därvid är, att regeringsrätten har behandlat frågan om anteciperad utdelning, eftersom det var detta som bolaget frågade om.

Det är sannolikt ett helt riktigt påpekande, att regeringsrätten avsett att behandla frågan om anteciperad utdelning, något som jag själv låtit mig förledas att tro i min artikel i SkatteNytt 1993 nr 3. Eftersom mina kommentarer i det numret därefter blev processargument, ansåg jag det emellertid väsentligt att påtala, att regeringsrätten – om man avsett att behandla beskattning av anteciperad utdelning – behandlat frågan utifrån felaktiga förutsättningar. Oavsett om den skattskyldige själv påstått att det rört sig om anteciperad utdelning eller ej, avsåg målet interimsutdelning från ett holländskt bolaget. I min artikel i SkatteNytt nr 11 1993 har jag påtalat de betydande skillnader som i rättsligt hänseende finns mellan interimsutdelning och anteciperad utdelning. Därmed blir också regeringsrättens ställningstagande av intet värde principiellt sett. Även om regeringsrätten avsett att pröva frågan om anteciperad utdelning, brister således de rättsliga förutsättningarna på ett sådant sätt, att frågan inte kan anses ha besvarats av regeringsrätten annat än i just det aktuella fallet. Däremot kan regeringsrätten inte ansetts ha besvarat den generella frågan om den skatterättsliga behandlingen av anteciperad utdelning från ett svenskt företag, där förutsättningarna jämfört med det fall som prövades i RÅ 1992 not 624 är helt annorlunda.

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...