Innehåll

Skattenytt nr 6 1996 s. 354

A Inkomstskatt

12 Övriga juridiska personer

Från år 1995 finns inte något avgörande i Regeringsrätten som direkt rör beskattningen av stiftelser, ideella föreningar m.fl. I sammanhanget finns det dock anledning att nämna RÅ 1995 ref 37, som behandlas närmare i avsnitt 4. Målet gällde ett företags rätt till avdrag för avsättning till en personalstiftelse (det var inte fråga om ett fåmansföretag). Regeringsrätten konstaterade att stiftelsens stadgar hade fastställts av länsstyrelsen och att stiftelsen stod under länsstyrelsens tillsyn. ”Vid sådant förhållande” ansågs företaget ha avdragsrätt. Till skillnad mot underinstanserna gjorde Regeringsrätten inte någon egen prövning av frågan huruvida stiftelsen verkligen kunde anses främja ”personalens välfärd” i tryggandelagens mening. Det bör observeras att målet inte rörde stiftelsens egen beskattning. När det gäller att avgöra om en personalstiftelse är begränsat skattskyldig enligt 7 § 4 mom. SIL är det nödvändigt att vid taxeringen särskilt pröva vilket ändamål som stiftelsen tillgodoser. För skattebefrielse fordras att stiftelsens syfte uteslutande är att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

Anders Swartling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...