Innehåll

Skattenytt nr 10 1998 s. 606

Replik angående Leif Muténs anmärkningar

Med anledning av de av Leif Mutén framförda anmärkningarna, önskar jag härmed replikera och söka reda ut föreliggande oklarheter.

Vid översättningen av uppsatsen från originalspråket engelska till svenska, har uppenbarligen det felet uppstått, att det engelska ordet billion felaktigt översatts till det svenska ordet billion. Likaså har den amerikanska engelskans ord trillion felaktigt översatts till det svenska ordet trillion. Översättningen av denna typ av termer kompliceras av att den brittiska engelskan och den amerikanska engelskan inte alltid är samstämmiga. Förväxlingen är dock högst beklaglig och har skapat viss förvirring. Klarläggas bör således, i enlighet med Leif Muténs påpekande, att det svenska ordet miljard (9 nollor) motsvaras på amerikansk engelska av ordet billion. På brittisk engelska används orden milliard och billion alternativt, även om det förstnämnda förekommer alltmer sällan. Det svenska ordet billion (12 nollor) motsvaras på amerikansk engelska av ordet trillion. På brittisk engelska används orden billion och trillion alternativt, även i detta fall förekommer dock det förstnämnda alltmer sällan. Det svenska ordet peta används som förstavelse till den måttenhet som innebär en etta följd av 15 nollor. Ordet har samma betydelse i engelskan. Det svenska ordet trillion (18 nollor) motsvaras på amerikansk engelska av ordet quintillion medan den brittiska engelskan använder sig av ordet trillion. Den svenska kvintillionen är däremot en etta följd av 30 nollor, ett tal som i den brittiska engelskan betecknas quintillion, medan den amerikanska engelskan använder sig av ordet nonillion.

Vad sedan gäller Leif Muténs anmärkning angående förslaget om en bitskatt, vill jag poängtera att flertalet av Internets användare och förespråkare ställer sig negativa till förslaget, av såväl tekniska som ekonomiska anledningar. De praktiska detaljerna kring en eventuell bitskatt är relativt outforskade och det är högst troligt att tillämpligheten av såväl enheten bit som den föreslagna skattesatsen kommer att omprövas allteftersom tekniken framskrider. Av bitskatteförslaget framgår dock tydligt, enligt min mening, vilken prioritetsordning som åtminstone Cordell tillämpar mellan teknikens utveckling och skattebasens upprätthållande.

Cristina Landgren

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%