Innehåll

Skattenytt nr 12 1998 s. 873

Transaktionsbaserade vinstmetoder – rättelser

Artikeln ursprungligen införd i Skattenytt nr 10/98 (s. 584–598)

På grund av ett tekniskt missöde uppstod vissa förskjutningar i de exempel som presenterades i Halls artikel. Skattenytt beklagar det inträffade. Nedan återges rättade versioner av nämnda exempel. [1]

Exempel i avsnitt 4.

Företag AFöretag C, D, E
Intäkter200200
KSV120140
Bruttovinst 80 60
Övriga rörelsekostnader 60 40
Rörelsevinst [1]  20 20

Exempel i avsnitt 5.

Externtransaktion (Företag)Nettomarginal
X7 %
Y8 %
Z9 %

Exempel i avsnitt 6.

JämförelsetransaktionVinstmått
A 4 %
B 6 %
C 8 %
D10 %

Exempel I i avsnitt 8.

Företag XFöretag YTotalt
Intäkter100120220
Kostnader 80112 [2] 192
Rörelsevinst 20  8 28

Exempel II i avsnitt 8.

Företag XFöretag Y
Avkastning för jämförelseföretag10 %4 %
Basavkastning [3] 104,8
Återstående vinst [4] 11,881,32
Armlängdsvinsten21,886,12= 28

Mikael Hall är verksam som skattekonsult vid Arthur Andersen Skattekonsulter

 • [1]

  Rörelsevinsten efter avskrivningar och före finansiella kostnader.

 • [2]

  112 utgörs av 100, vilket är inköpskostnaden samt 12 i egna kostnader

 • [3]

  avkastningen för jämförelseföretagen applicerat på X och Y (% av omsättningen)

 • [4]

  Den återstående vinsten om 13,2 fördelas efter respektive företags insats av immateriella tillgångar och förhandlingsposition (90/10).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...