Innehåll

Skattenytt nr 1–2 2000 s. 1

SkatteNytt 2000

Det går knappast ett år utan att skattesystemet genomgår betydande förändringar. Den som arbetar med skatter kan därför inte slå sig till ro, utan måste kontinuerligt hålla sig à jour med utvecklingen på området. I år är den kanske största förändringen införandet av Inkomstskattelagen (IL). Denna omarbetning av nästan hela inkomstskatterätten välkomnas nog av de flesta, men den ställer också krav på kunskapsinhämtning och analys. Här har Skattenytt en viktig uppgift. Förutom en presentation av den nya lagen i detta nummer, kommer årets temanummer att helt ägnas åt Inkomstskattelagen och dess betydelse för svensk skatterätt.

En händelse som visserligen är av mindre betydelse än införandet av IL men som likafullt förtjänar vår uppmärksamhet, är att Skattenytt i år utkommer med sin femtionde årgång. Av denna anledning planerar vi för ett särskilt jubileumsnummer under senare delen av 2000, att distribueras till prenumeranterna utöver ordinarie utgivning.

Skattenytts redaktionskommitté har fått en ny ledamot. Jur. dr. Börje Leidhammar ersätter från årsskiftet regeringsrådet Gustaf Sandström. Redaktionen tackar Gustaf för hans mångåriga och mycket uppskattade medverkan i arbetet med tidskriften, och vi hälsar Börje varmt välkommen. Under hösten nåddes vi också av beskedet om Johan Salsbäcks bortgång. Hans minne uppmärksammas på nästa sida.

Till slut vill vi hälsa läsekretsen välkommen till ett nytt år med Skattenytt. Nya och gamla författare är som vanligt välkomna med sina bidrag till tidskriften. Med hjälp av era insatser kommer vi att visa att femtioåringen Skattenytt är still going strong.

Robert Påhlsson

Christer Silfverberg

Kristina Ståhl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%