Innehåll

Skattenytt nr 1–2 2000 s. 2

Johan Salsbäck in memoriam

Johan Salsbäck har avlidit. Vi kom främst i kontakt med Johan Salsbäck i arbetet för Skattenytt. Där inträdde han i redaktionskommittén 1991 och deltog flitigt i arbetet, när inte sjukdomen la hinder i vägen, ända fram till sin död. Han var en verkligt nyttig och intresserad medarbetare som kom med många olika slags artikelidéer, naturligt nog främst med inriktning på nyheter i lagstiftningen, och han var även själv en flitig författare i Skattenytt.

Johan Salsbäck var från 1975, med några års avbrott för arbete på Industriförbundet, verksam på finansdepartementet, sedan 1988 som chef för skatteavdelningen. Han hade en viktig roll i den stora skattereform som utarbetades i departementet i slutet av åttiotalet. En för honom särskilt omhuldad fortsättning på inkomstskattereformen var den författningstekniska översyn som därefter påbörjades och som nyligen resulterat i propositionen om Inkomstskattelagen. Johan Salsbäck var Skattelagskommitténs första ordförande och var mån om reformens fortsättning genom departements- och lagrådsbehandlingen.

Johan Salsbäck hade flera kontaktytor utanför finansdepartementet. Skattenytt är redan nämnd. Andra var styrelseuppdrag i exempelvis Riksskatteverket samt i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet. I sistnämnda råd hade vi åter förmånen att komma i kontakt med Johan Salsbäcks intresse för skatterättslig och skatteekonomisk forskning.

Vi minns Johan Salsbäck för hans stora insatser på skatteområdet och för hans orubbliga viljestyrka att göra sitt yttersta för arbetsuppgifterna men även i kampen mot sjukdomen, främst saknar vi dock en humoristisk och pålitlig god vän.

Peter Melz

Bertil Wiman

Robert Påhlsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%