Innehåll

Skattenytt nr 4 2017 s. 151

Förord nr 4

Ännu en månad har gått sedan senaste häftet av SkatteNytt distribuerades. Det här häftet av SkatteNytt är det fjärde för året och bjuder på spännande läsning. Den första artikeln är en intervju gjord av Richard Hellenius och Kerstin Nyquist med Peder André där han avslöjar sina tankar och funderingar efter att ha slutat som ordförande i Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt.

Den andra artikeln, skriven av Hanno Kirsch och Johan Lorentzon, fokuserar på redovisningsfrågor och särskilt den nya IFRS standarden 15 som kommer att introduceras 2018 avseende en femstegs-modell för att fastställa intäkter. Den tredje artikeln behandlar frågan om misstagsinbetalningar till skattekontot och är skriven av Nils-Bertil Morgell.

De två efterföljande artiklarna är debattinlägg. Den första är skriven av Torsten Fensby och lyfter frågan om vad som händer med det internationella samarbetet inom skatterätten efter att Trump har installerats som president i USA. Den andra är skriven av Hans Peter Larsson och diskuterar 3:12-reglernas förändring ytterligare ett varv. Sist men inte minst, avslutar Mikael Ek häftet med information om nyutgiven litteratur.

Med förhoppning om att våren snart är i antågande!

Pernilla

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%