Innehåll

Skattenytt nr 9 2018 s. 579

Förord nr 9

Kära läsare!

Även i semestertider pågår produktionen av Skattenytt för fullt. I skrivande stund är det ca. 30 grader varmt och inget regn i sikte. De stora skogsbränderna pågår för fullt och man kan bara hoppas att de har kunnat släckas när väl detta nummer når er prenumeranter. Framtiden får utvisa samhällets reaktioner på denna sommar av torka och bränder. Kanske kan det leda till skatterättsliga lösningar, t.ex. i form av skattereduktioner för jord- och skogsbruk.

Detta nummer är fulladdat med spännande artiklar! Vi är glada att kunna presentera en artikel av den finländska forskaren Kristiina Äimä. Hon skriver om överföring av ett utländskt fast driftställe inom ramen för EU:s fusionsdirektiv och grundläggande friheter. Utgångspunkten är ett finländskt rättsfall.

Jur. dr Per-Ola Wiklander skriver om skattesekretess hos Bokföringsnämnden. Vi får ett offentligrättsligt perspektiv på sekretessfrågorna. Närmare bestämt behandlar artikeln en lagändring som trätt i kraft innevarande år och som är tillämplig när Skatterättsnämnden begär yttrande av BFN rörande innehållet i god redovisningssed.

Doktoranden Giacomo Lindgren Zucchini behandlar den mervärdesskatterättsliga uppdelningsregeln, som enligt svensk rätt är tillämplig när en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och beskattningsunderlaget skall fastställas. Den svenska regeln analyseras i ljuset av EU-rätten.

Numret innehåller också två rättsfallsreferat. Ulf Tivéus skriver om två avgörande från HFD av överklagade förhandsbesked. Båda avgörandena gäller den högaktuella frågan om tilläggsförvärv till bostadsrätt, i form av garageplats och vindsförråd.

Stig von Bahr analyserar kritiskt HFD:s avgörande i de s.k. carried interestdomarna. Frågan i avgörandet gällde mer specifikt om arbetsinsatser av utomstående ägare i fåmansföretag i externa företag kan medföra att man är verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget.

Adjungerade professorn Peter Nilsson gör en anmälan av Adriana Krzymowskas avhandling om skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital. Nilsson var fakultetsopponent när avhandlingen lades fram vid Stockholms universitet i februari i år.

Detta nummer avslutas på sedvanligt sätt med vår rapport om ny skatterättslig litteratur. Doktoranden Mikael Ek har fram till förra numret stått för rapporten. Han går nu in i en intensivare fas av avhandlingsskrivandet och träder från uppdraget som litteraturbevakare. Vi vill ge Mikael ett varmt tack för hans insatser för tidskriften och önska lycka till med den fortsatta avhandlingsprocessen! Ny litteraturbevakare blir Autilia Arfwidsson, doktorand i finansrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Vi hälsar Autilia varmt välkommen som litteraturbevakare!

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%