Innehåll

Skattenytt nr 10 2018 s. 649

Förord nr 10

Kära läsare!

När dessa rader skrivs pågår årets valrörelse för fullt. Vilka följder för skattesystemet valutgången kommer att få är givetvis för tidigt att spekulera om. Klart är dock att Skattenytt kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen på skatteområdet!

Detta nummer består av två mer omfattande artiklar. Ylva Rosenkvist Sjögren skriver om mervärdesskatt, svenska karuseller och ond tro. Fokus är på s.k. Missing trader-förfaranden.

Johan Larsson följer upp en tidigare artikel om den nya tonnagebeskattningen. Tonnageskatten har nu varit i gång i ett år och det är dags för en första utvärdering.

Marjaana Helminen recenserar Linus Jacobssons avhandling om Permanent establishment through related persons. Avhandlingen lades fram vid Uppsala universitet 27 april och Helminen var fakultetsopponent.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg står för vår sedvanliga artikel med nyheter inom mervärdesskatteområdet.

Detta nummer avslutas precis som tidigare nummer med vår rapport om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%