Innehåll

Skattenytt nr 11 2018 s. 758

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Parada, Leopoldo, Double Non-taxation and the Use of Hybrid Entities: An Alternative Approach in the New Era of BEPS, Wolters Kluwer Law & Business, 2018, 480 sidor

I Double Non-taxation and the Use of Hybrid Entities: An Alternative Approach in the New Era of BEPS analyseras hur utnyttjandet av hybridsubjekt kan resultera i dubbel skattefrihet. Analysen görs från ett internationellt perspektiv. Särskilt fokus läggs dock på nationella klassificeringsregler i USA, Spanien, Danmark och Tyskland. I boken behandlas bl.a. begreppen dubbel skattefrihet och hybridsubjekt, artikel 1 (2) OECD:s modellavtal, samt ATAD I och II. Baserat på utförliga analyser presenterar författaren ett alternativt lösningsförslag till BEPS Action 2 för hanteringen av hybrida mismatchningar. Förslaget syftar till att ge ökad enkelhet och koherens i beskattningen, samt minska den administrativa bördan som hybridregler medför för länders skattemyndigheter. Boken utgör ett värdefullt bidrag till den viktiga internationella diskussionen om den skatterättsliga behandlingen av hybridsubjekt.

Wöhrer, Viktoria, Data Protection and Taxpayers’ Rights: Challenges Created by Automatic Exchange of Information, IBFD, 2018, 506 sidor

Under det senaste årtiondet har teknisk utveckling underlättat behandlingen av personuppgifter. En konsekvens av detta är att mängden personuppgifter som behandlas av skattemyndigheter ökat väsentligt. Samtidigt har den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) antagits under 2016 och EU-domstolen har i några uppmärksammade fall betonat vikten av dataskydd. I Data Protection and Taxpayers’ Rights: Challenges Created by Automatic Exchange of Information analyseras samspelet mellan två ibland motstående intressen, nämligen dataskydd och informationsutbyte. Djupgående analyser görs av bl.a. informationsutbyte via dubbelbeskattningsavtal, dataskyddsdirektivet och GDPR. Även de dataskyddsgarantier som erkänts av Europadomstolen och EU-domstolen behandlas i boken.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%