Innehåll

Skattenytt nr 12 2018 s. 761

Förord nr 12

Kära läsare!

När detta nummer når er läsare närmar vi oss slutet på år 2018. Som avslutning på skatteåret levererar Skattenytt ett knippe spännande artiklar, i ett nummer som, utan att det egentligen har varit planerat, kan framstå som ett ”temanummer” när det gäller djupdykning i internationella skattefrågor.

Krister Andersson skriver initierat om beskattning av multinationella företag i digitaliseringens tidsålder. Förändrade internationella skatteregler påverkar fördelningen av skatteintäkter mellan olika länder. Hur påverkas Sverige?

Torsten Fensby behandlar riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer. I artikeln diskuteras organisationens samarbete med sådana regimer, som riskerar att underminera de framsteg som gjorts inom BEPS-projektet.

I detta nummer följer också en statsvetenskaplig kommentar till OECD:s roll i det internationella samarbetet. Jan Kellgren inleder med en introduktion till frågan om legitimitetens problem. Sedan följer Per Jansson artikel om legitimitetens problem, där han som statsvetenskaplig forskare skriver om OECD och dess legitimitet i kampen mot lågskatteregimerna.

Den sista artikeln med internationellt tema är skriven av Erik Blomquist och behandlar regeringens förslag till förändringar av CFC-reglerna. Även om propositionen till stor del utgör en implementering av EU-rätt finns det utrymme för en kritisk kommentar till de delar där det funnits möjlighet till svensk särlagstiftning.

Mats Tjernberg skriver ett rättsfallsreferat med fokus på tillämpning av skatteflyktslagen. Två nyligen avgjorda mål från HFD behandlar 3:12-regelverket respektive koncernbidragsreglerna.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg levererar sin sedvanliga uppdatering rörande aktuellt om mervärdesskatt. Avslutningsvis rapporterar Autilia Arfwidsson om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%