Innehåll

Skattenytt nr 1 2019 s. 68

Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag – En kommentar

Här ges en kort inledning till Adri de Ridders artikel strax nedan.

Skattenytt har ambitionen att vara den ledande svenska akademiska skatterättsliga tidskriften. Skatterna har mängder av beröringspunkter med olika samhällsfrågor och vetenskapsområden. Dessa beröringspunkter kan, och i många fall behöver, beaktas, och inverka på, skatterätten – inte minst på den skatterättsliga forskningen. Det är mot denna bakgrund som Adri de Ridders, docent i finansiell ekonomi, har ombetts att skriva närmast följande artikel om utbetalningspolitik i svenska börsföretag.

Det är svårt att tänka sig någon för företagsbeskattningen särskilt mycket mer central händelse än utdelningar, även om de i och för sig inte är avdragsgilla och därtill ofta skattefria. De är en central ”pusselbit” från grundkursen i beskattningsrätten upp till det proaktiva tänkandet hos företagen och självklart på agendan när företagsbeskattningen utvärderas och diskuteras de lege ferenda. Samtidigt är det lätt att i större eller mindre grad förbise, vilket de Ridders artikel väl belyser, att utdelningar bara är en av många metoder för vinsthemtagning/utbetalningar till ägarna. Vissa av dem kanske är självklara alternativ, medan andra är lite mer ovanliga. För en välgrundad skatterättslig analys, den må vara skattekonsultens, lagstiftarens eller domstolarnas – eller någon annans – är det av stort värde att ha med sig en förståelse för hur paletten av utbetalningsmetoder ser ut och hur de slår skattemässigt. Det är också i många fall av intresse hur och varför företagen gör sina val mellan olika sådana metoder. Skatterättsligt är detta relevant bakgrundsinformation och vi (Skattenytts red.) hoppas i ljuset härav att de Ridders artikel kan komma till nytta för läsekretsen. Den kan dock naturligtvis också läsas ”bara” därför att den, i vårt tycke, är intressant och allmänbildande.

Jan Kellgren är gästprofessor i Skatterätt vid Örebro universitet och biträdande professor i Skatterätt vid Linköpings universitet samt biträdande redaktör för Skattenytt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%