Innehåll

Skattenytt nr 3 2019 s. 103

Förord nr 3

Kära läsare!

Förordet till detta nummer skrivs med utsikt mot ett vackert värmländskt vinterlandskap, samtidigt som andra delar av landet är drabbade av snöoväder. Vi får hoppas att ovädret snart drar vidare och ersätts med vackert vinterväder.

Inledningsvis skriver Ylva Hansson och Eleonor Kristoffersson om det skatterättsliga företrädaransvaret, med utgångspunkt i den rapport som lämnades av Statskontoret i maj. I artikeln beskrivs företrädaransvaret och Statskontorets utredning, samtidigt som författarna lämnar både sina kritiska och positiva kommentarer till utredningen.

Ylva Rosenkvist Sjögren skriver om jämkning av mervärdesskatt vid ändrad användning av fastighet, särskilt för det fall då fastigheten har bytt ägare. Bakgrunden är ett mål där HFD har begärt förhandsavgörande från EUD med hänvisning till det EU-rättsliga avgörandet C-622/11 Pactor Vastgoed BV.

I detta nummer har vi nöjet att presentera en lite annorlunda artikel. Vår tidigare medlem av redaktionskommittén Ingrid Melbi har intervjuat det nyligen avgångna allmänna ombudet (AO), numera kammarrättsrådet Anders Bengtsson. I intervjun ger f.d. AO en uppriktig och kritisk bild av hur AO:s verksamhet är upplagd och vad som skulle kunna göras annorlunda.

Detta nummer innehåller två rättsfallsanalyser. Andreas Hansson analyserar HFD 2018 ref. 36 och ställer sig där frågan om HFD har ändrat sin praxis avseende fördelningen mellan säljare och köpare av resultatet i handelsbolag vid överlåtelse av andelar under pågående beskattningsår. Tomas Karlsson och Maria Kronvall skriver om ett avgörande från HFD, rörande ett överklagat förhandsbesked avseende mervärdesskatt. Frågan i målet gällde om diskretionär portföljförvaltning utgjorde ett sammansatt tillhandahållande eller om en uppdelning skulle göras.

Avslutningsvis kommer Autilia Arfwidssons rapport om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%