Innehåll

Skattenytt nr 4 2019 s. 175

Förord nr 4

När detta förord skrivs har vintern återvänt och vädret är klart och kyligt. Att mars räknas som en vårmånad märks inte av. Förhoppningsvis har våren närmat sig när detta nummer når er läsare.

Detta nummer inleds med en omfattande artikel skriven av Hanno Kirsch och Mats Höglund, där de undersöker implementeringen av de EU-rättsliga kraven på företagens hållbarhetsredovisning i tysk och svensk rätt.

I en artikel med ett brett anslag beskriver David Sundén bakgrunden till reformerna på spelmarknaden som nyligen har införts. I samband med reformen infördes också en ny spelskatt och Sundén redovisar vilka överväganden som gjordes i samband med detta.

Pernilla Rendahl recenserar Mariya Senyks doktorsavhandling Territorial Allocation of VAT in the European Union, som försvarades framgångsrikt av författaren den 14 september 2018. Rendahl var fakultetsopponent vid disputationen.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg står för vår sedvanliga uppdatering om mervärdesskatt. De presenterar i bidraget nya avgöranden rörande mervärdesskatt från HFD, SRN och EU-domstolen.

Som vanligt avslutas numret med Autilia Arfwidssons rapport om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%