Innehåll

Skattenytt nr 5 2019 s. 229

Förord nr 5

Kära läsare!

I dagarna har det på allvar börjat kännas som vår, gator och gångvägar har sopats från grus och det börjar närma sig den återkommande ritualen att byta till sommardäck på bilen. När inte SkatteNytt pockar på uppmärksamhet kan man dra på sig löparskor och ge sig ut i det fria.

Detta nummer är som sedvanligt är laddat med ett knippe spännande artiklar. Först ut är Marie Jönsson, Katarina Fagring, och Maria Sundberg som beskriver förslagen som har lämnats i SOU 2018:91 om rapporteringspliktiga arrangemang. Förslagen bygger delvis på EU-rättsliga regler som medför en skyldighet för Sverige att införa regler om informationsskyldighet avseende gränsöverskridande arrangemang. Utredningens förslag omfattar dock även inhemska arrangemang.

Nästa artikel är skriven av Coen Deij och behandlar Skatteverkets tolkning av begreppet skatteförmån avseende ränteavdragsbegränsningarna i 24 kap. IL. I artikeln argumenteras för att Skatteverkets tolkning går utöver bestämmelsernas roll som skatteflyktsregler.

Femke van der Zeijden ger en nederländsk skattekonsults perspektiv på några skattefrågor. I artikeln behandlas bl.a. kupongskattens och beskattningen av ISK-kontons förenlighet med EU-rätten.

I detta nummer publiceras också ett par artiklar med fokus på förhandsbeskedsinstitutet. Peter Nilssons och Camilla Berkesten Hägglunds artikel baseras på en undersökning av ansökningar om förhandsbesked som avvisats av HFD under 2017 och 2018 och som presenterades i Lund i mars. Denna artikel följs upp av en artikel av Ingrid Melbi diskuteras om prövningstillstånd bör införas vid överklagande av förhandsbesked till HFD.

Numret avrundas med Autilia Arfwidssons rapport om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%