Innehåll

Skattenytt nr 6 2019 s. 310

Författare i detta nummer

Richard Arvidsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Martin Berglund, docent i finansrätt, Uppsala universitet

Katia Cejie, docent i finansrätt, Uppsala universitet

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet

Mattias Fri, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion

Ulrika Grefberg, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion

Martin Jacobsson, skattekonsult, Grant Thornton

Fredrik Jonsson, skattejurist, PwC

Tomas Karlsson, skattejurist, EY

Börje Leidhammar, advokat, Börje Leidhammar advokatbyrå, adjungerad professor, Högskolan i Gävle

Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet

Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Gunnar Rabe, skattejurist

Anna Romby, jur. dr i finansrätt

Lars Samuelson, docent i finansrätt, Uppsala universitet

Daniel Starberg, skattejurist, Swiss Life Luxembourg

Bo Svensson, skattejurist, Wistrand Advokatbyrå

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning

Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, skatterätt, Lunds universitet

Jesper Öberg, jur. dr, skattejurist, PwC

Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%