Skattenytt nr 6 2019 s. 519

EU-domstolens domar

C Övriga EU-domar

C2 EU-förordningen 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden

Mål C-667/17 Cadeddu gällde en tolkning av EU-förordningen 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. Artikel 80 i förordningen föreskriver följande angående det stöd som finansieras av dessa fonder: ”Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska beloppen till stödmottagarna får tas ut.” Målet gällde ett forskarstipendium som delvis hade finansierats av en av fonderna, där den utbetalande italienska myndigheten hade innehållit olika former av skatter och endast utbetalat den del av stipendiet som återstöd efter avdrag för dessa skatter. Den person som hade tagit emot stipendiet från den italienska myndigheten kunde dock inte ses som ”stödmottagare” enligt förordningen, eftersom det var den nationella myndigheten som både hade utformat det aktuella stödprojektet för att ge stipendier till doktorander och forskare och gjorde urvalet bland potentiella stipendiater. Enbart det faktum att den europeiska fonden hade delfinansierat projektet räckte alltså inte för att den slutliga mottagaren av medlen skulle ses som stödmottagare, utan i förordningens mening var det den italienska myndigheten som skulle betraktas som stödmottagare. Därmed förelåg inget förbud mot att ta ut skatt av stipendiaten.

Martin Berglund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer