Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2019 s. 533

Förord nr 7-8

Kära läsare!

Så här någon dag efter midsommarhelgen verkar sommaren slutligen ha anlänt. För många av oss väntar en period med semester och ledighet. Skattenytt stänger dock aldrig ner helt, utan arbetet med kommande nummer pågår under sommaren för att kunna leverera en läsvärd tidskrift framöver.

Under våren har Patrik Emblad lämnat rollen som redaktionssekreterare för att koncentrera sig på slutfasen av sina forskarstudier. Jag vill tacka Patrik för hans fina insatser och önska honom lycka till i framtiden!

Ny redaktionssekreterare är Christina Nordin. Christina är studierektor/avdelningschef och universitetsadjunkt vid avdelningen för Affärsrätt, Linköpings universitet. Hon har en bakgrund bl.a. från Skatteverket och PwC. Varmt välkommen i redaktionen för Skattenytt!

Detta nummer är ett av två dubbelnummer som Skattenytt ger ut årligen och innehåller därför många spännande artiklar. Inledningsvis ger Jesper Johansson sin syn på den s.k. Carried Interest-domen (HFD 2018 ref. 31) och den kritik som i doktrinen lämnats mot avgörandet. I en levande rättsvetenskaplig diskurs förekommer givetvis positiv och negativ kritik av uppmärksammade domslut och det känns betryggande att vi i Skattenytt kan publicera bidrag med olika infallsvinklar.

Den andra artikeln i detta nummer är skriven av Yvette Lind och är en rapport från en internationell workshop som behandlade hållbar beskattning. Deltagande var både rättsvetenskapliga och nationalekonomiska forskare från olika länder. Nämnas kan att tidskriftens ägare TOR/Skattenytts stiftelse var en av finansiärerna av workshopen.

Cristina Trenta skriver om EU-domstolens avgörande i C-310/16 Dzivev. I avgörandet ställs EU:s finansiella intresse av korrekt uttag och uppbörd av mervärdesskatt mot säkerställandet av grundläggande rättssäkerhetsaspekter exempelvis i utredningar om skattebrott.

Louise Nevander och Fredrik Rosén skriver initierat om hästverksamhet i olika former och när sådan verksamhet bedöms som näringsverksamhet eller medför skattskyldighet för mervärdesskatt. Författarna redogör i artikeln för ett antal rättsfall där dessa frågor behandlas.

I nästa artikel beskriver Hanno Kirsch den nya föreställningsramen som publicerades av IASB 2018. Artikeln behandlar skillnader i förhållande till tidigare utkast och äldre föreställningsramar och vilken betydelse det nya ramverket kan få avseende praktiska redovisningsfrågor.

Detta dubbelnummer innehåller också vår återkommande rapport om Aktuellt om mervärdeskatt. Mattias Fri och Ulrika Grefberg redogör för nya rättsfall och förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dubbelnumret innehåller också två intressanta debattartiklar. Hans Peter Larsson skriver om hur hållbarhet och CSR påverkar skattekonsultens roll. Roger Persson Österman behandlar grön skatteväxling och hur den framtida skattepolitiken kan se ut.

Mats Höglund gör en anmälan av Anna-Maria Hambres monografi över fördjupad dialog.

Slutligen kommer Autilia Arfwidssons rapport över ny skatterättslig litteratur.

Jag vill passa på och önska alla Skattenytts läsare en fin sommar och trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%