Innehåll

Skattenytt nr 9 2019 s. 653

Förord nr 9

Kära läsare!

I skrivande stund är det semestertider och mycket varmt i stora delar av landet. Det är kanske inte helt rätt tillfälle, men jag vill ändå passa på att uppmana de läsare som har idéer och uppslag till spännande skatterättsliga artiklar att inte tveka att sända in manus och utkast till redaktionen! Läs gärna våra skrivregler som är publicerade på www.skattenytt.se.

Först ut i detta nummer är Coen Deij med en uppföljning av den nyligen publicerade artikeln om begreppet skatteförmån i samband med den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna. I denna artikel är fokus istället på begreppet affärsmässigt motiverat.

Nils-Bertil Morgell och Kristina Skottke Karlsson behandlar i en artikel skadestånd vid betalningssäkring och kvarstad. Artikeln innehåller bl.a. en genomgång av Justitiekanslerns beslut avseende skadestånd i dessa ärenden.

Andreas Hansson och Roger Persson Österman presenterar i en artikel en sammanfattning av en rapport om internprissättning och skattetillägg som de har skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I artikeln följs också rapporten upp med avgöranden som kommit efter att rapporten färdigställts.

Eleonor Kristoffersson lämnar en sammanfattning från en internationell konferens om Taxpayers Rights i Minnesota, där hon medverkade som svensk rapportör.

Detta nummer avslutas med Autilia Arfwidssons rapport över ny skatterättslig litteratur.

Till sist vill jag önska alla Skattenytts läsare en fin fortsättning på sommaren och trevlig läsning i detta nummer!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%