Innehåll

Skattenytt nr 9 2019 s. 653

Förord nr 9

Kära läsare!

I skrivande stund är det semestertider och mycket varmt i stora delar av landet. Det är kanske inte helt rätt tillfälle, men jag vill ändå passa på att uppmana de läsare som har idéer och uppslag till spännande skatterättsliga artiklar att inte tveka att sända in manus och utkast till redaktionen! Läs gärna våra skrivregler som är publicerade på www.skattenytt.se.

Först ut i detta nummer är Coen Deij med en uppföljning av den nyligen publicerade artikeln om begreppet skatteförmån i samband med den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna. I denna artikel är fokus istället på begreppet affärsmässigt motiverat.

Nils-Bertil Morgell och Kristina Skottke Karlsson behandlar i en artikel skadestånd vid betalningssäkring och kvarstad. Artikeln innehåller bl.a. en genomgång av Justitiekanslerns beslut avseende skadestånd i dessa ärenden.

Andreas Hansson och Roger Persson Österman presenterar i en artikel en sammanfattning av en rapport om internprissättning och skattetillägg som de har skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I artikeln följs också rapporten upp med avgöranden som kommit efter att rapporten färdigställts.

Eleonor Kristoffersson lämnar en sammanfattning från en internationell konferens om Taxpayers Rights i Minnesota, där hon medverkade som svensk rapportör.

Detta nummer avslutas med Autilia Arfwidssons rapport över ny skatterättslig litteratur.

Till sist vill jag önska alla Skattenytts läsare en fin fortsättning på sommaren och trevlig läsning i detta nummer!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer