Innehåll

Skattenytt nr 9 2019 s. 705

Litteratur

Tanken med litteraturavsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Lang, Michael et al. (red.), Tax Treaty Entitlement, IBFD, 2019, 296 sidor.

I boken görs en övergripande behandling av rätten till skatteförmåner enligt OECD:s modellavtal. Som ett led i BEPS-projektet har nya regler införts i modellavtalet. De nya reglerna har inneburit att både tolkningen och tillämpningen av avtalets artiklar blivit mer komplexa. Sju olika områden analyseras i boken, bland annat tillämpningen av PPT-testet, dubbel hemvist för fysiska personer och subjekt, skatteförmåner för hybridsubjekt och rätten till skydd mot diskriminering enligt avtalets artikel 24.

Dahlberg, Mattias (red.), De lege 2018: Law and society, Iustus, 2019, 386 sidor.

Den senaste utgåvan av De lege innehåller artiklar och tal från ett flertal hedersdoktorer från Uppsala Universitet. Två intressanta skatterättsliga artiklar ingår, nämligen En kritisk betraktelse över skattetilläggens utveckling av Stig von Bahr och The application of the Multiateral Instrument (MLI) ”Alongside Existing Tax Treaties” av Michael Lang.

Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt del 1 och 2, Studentlitteratur, Sjuttonde upplagan, 2019, 755 sidor.

I år har en ny och väsentligt omarbetad version av denna lärobok i skatterätt getts ut. Boken ger en övergripande bild över den svenska inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. Den omfattande redovisningen av praxis samt de fördjupade diskussionerna av flera särskilda frågor är avsedda att göra boken användbar även för praktiskt verksamma jurister.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%