Innehåll

Skattenytt nr 10 2019 s. 707

Förord nr 10

Kära läsare!

När dessa rader skrivs har sommaren gjort ett återtag och ostadigt väder har ersatts med värme. Semestern är för många av oss över och vi är tillbaka på våra arbetsplatser med siktet inställt på en intensiv skattehöst.

Först ut i detta nummer är Eleonor Kristoffersson, som skriver om de utmaningar som den snabbt växande delningsekonomin ställer skattesystemen inför. Artikeln baseras på ett föredrag vid en konferens i Sydkorea i sommar. I artikeln diskuteras beskattning av delningsekonomin i ett övergripande perspektiv.

Martin Carlsson skriver om en ständigt aktuell fråga, nämligen om gränsdragningen mellan leasing och avbetalning. I denna artikel är perspektivet mervärdesskatterättsligt och tar utgångspunkt i EU-domstolens praxis och Skatteverkets ställningstagande.

Jag bidrar själv i detta nummer med en artikel om rättsvetenskaplig termbildning, som utgör en fortsättning på den artikel som publicerades i nr 1-2 2018. I denna artikel analyseras ytterligare några skatterättsliga termer.

I ett rättsfallsreferat beskriver Gustav Ahl HFD:s avgörande från i juni (HFD 2019 ref. 20) rörande omedelbart avdrag avseende byte av fönster. I målet behandlades frågan om avdragsrätt för reparation skulle begränsas av att reparationen till någon del medförde en värdehöjande förbättring.

Jan Kellgren skriver i ett debattinlägg om sina funderingar kring hur en grundkurs i skatterätt bör vara uppbyggd. Vi hoppas att artikeln inte bara är av intresse för andra skatterättslärare och välkomnar synpunkter från alla våra läsare.

Som vanligt avslutas numret med Autilia Arfwidssons rapport över ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%