Innehåll

Skattenytt nr 10 2019 s. 767

Litteratur

Tanken med litteraturavsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Martínez Laguna, Félix Daniel, Hybrid Financial Instruments, Double Non-taxation and Linking Rules, Kluwer Law International, 2019, 384 sidor.

I denna doktorsavhandling analyseras de regler mot hybrida missmatchningar som tagits fram inom OECD och EU. Avhandlingen behandlar beskattningen av hybridinstrument, dvs. finansiella instrument som har egenskaper av både främmande och eget kapital. Problematiken med hybrida missmatchningar grundar sig i att olika länders skattelagstiftningar kan leda till dubbel skattefrihet av internationella transaktioner. Detta kan till exempel vara fallet om en betalning under ett finansiellt instrument behandlas som avdragsgill ränta i avsändarstaten och som skattefri utdelning i mottagarstaten. Reglerna syftar till att motverka denna typ av skatteutfall genom att, som huvudregel, låta avsändarstaten vägra avdrag för betalningen. I det fall avsändarstaten inte har hybridregler, ska mottagarstaten ta upp betalningen till beskattning. Martínez Laguna diskuterar problematiken med hybrida missmatchningar utifrån tre huvudpunkter: i) hybridinstrument som orsak till problemet, ii) dubbel skattefrihet som effekt och utfall, samt iii) hybridreglerna som potentiell lösning. Han ställer sig bland annat kritisk till att dubbel skattefrihet skulle vara ett problem per se och ifrågasätter hybridreglernas nuvarande utformning. Avhandlingen är användbar för akademiker och praktiker som vill veta mer om dessa komplexa regler som nyligen införts, både i Sverige och internationellt.

Två vänböcker till professor Bertil Wiman har getts ut:

Monsenego, Jérôme, Bjuvberg, Jan (red.), International Taxation in a Changing Landscape: Liber Amicorum in Honour of Bertil Wiman, Kluwer Law International, 2019, 302 sidor.

Denna vänbok innehåller en rad intressanta artiklar på den internationella skatterättens område. Artiklarna rör framförallt bolagsbeskattning och kopplas till flera viktiga internationella områden, till exempel internprissättning, skatteutmaningar i den nya digitala ekonomin, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt.

Monsenego, Jérôme, Bjuvberg, Jan (red.), Vänbok till Bertil Wiman, Norsteds Juridik, 2019, 349 sidor.

I denna vänbok finns bidrag från 26 svenska forskare. Artiklarna behandlar ett brett spektrum av aktuella ämnen inom både direkt och indirekt beskattning.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%