Innehåll

Skattenytt nr 11 2019 s. 769

Förord nr 11

Kära läsare!

Skattenytt nr 11 har både producerats och distribuerats efter att hösten slutligen tagit ett solitt grepp över landet och norröver har redan rapporterats snöfall. Kanske finns det ett samband mellan höstvädret och det faktum att vi på redaktionen för Skattenytt märker av ett ökat inflöde av nya, spännande artiklar. Vi vill utlova intressant läsning både i detta och kommande nummer!

I vår första artikel skriver Stig von Bahr om ett klargörande avgörande från EU-domstolen om rättsmissbruk. Målet gäller specifikt ränte- och royaltydirektivet, men innehåller principiella ställningstaganden kring principen om rättsmissbruk.

Robert Påhlsson skriver om sidovederlag vid underprisöverlåtelse till anställda. I fokus är den situationen att en underprisöverlåtelse av aktier görs till ett företag där de anställda har ett ägarintresse.

Carl-Johan Lundgren och Rune Müller behandlar den schweiziska bolagsbeskattningsreformen och dess konsekvenser för svenska företag. I artikeln beskrivs den komplicerade schweiziska bolagsbeskattningen med olika beskattning i landets kantoner.

Anders Lilja och Lynda Ondrasek Olofsson tar upp vad de anför som orimliga konsekvenser till följd av de nya ränteavdragsreglerna för företag. Det är kombinationen av ränteavdragsreglerna och koncernbidragsspärren vid underskott som diskuteras i artikeln.

Auktoriserad skatterådgivare FAR är nu en skyddad titel hos Bolagsverket. Hans Peter Larsson beskriver den nya auktorisationen, som ställer etik- och kvalitetskrav på innehavaren.

Autilia Arfwidssons avslutar med en rapport över ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%