Innehåll

Skattenytt nr 12 2019 s. 841

Förord nr 12

Kära läsare!

När dessa rader skrivs har vi i min del av landet hunnit med både en vecka med minusgrader och snötäcke och efterföljande töväder. Detta nummer inleds med en intressant artikel om den EU-rättsliga subsidiaritetsprincipen och dess tillämpning inom skatteområdet. Det är professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius som har fördjupat sig bl.a. i de yttranden som riksdagens Skatteutskott har lämnat rörande EU-rättsliga lagförslag på skatteområdet.

Bo Svensson fäster uppmärksamheten på ett annat område som vi skattejurister oftast inte är bekanta med, nämligen förverkande i samband med ansvar för skattebrott. I artikeln ges exempel på de ekonomiska effekter som kan uppstå vid förverkande vid skattebrott

Ylva Rosenkvist Sjögren för oss in på ett annat spännande område, kryptovalutor som t.ex. Bitcoin och hur dessa skall beskattas. I artikeln behandlas både inkomst- och mervärdesskatt och en jämförelse görs med andra länder.

Ersättning för ombudskostnader i skattemål behandlas av Börje Leidhammar i följande artikel. Fokus läggs på utvecklingen i nyare praxis från HFD.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg beskriver nya rättsfall på mervärdesskatteområdet i sin rapport.

Vi får i detta nummer också en spännande intervju med Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm! Det är Jan Kellgren och Karin Attorps som har gjort intervjun.

Avslutningsvis får vi tips på ny litteratur av Autilia Arfwidsson. Detta nummer är det sista med litteraturrapporten i dess nuvarande form. Jag vill tacka Autilia och alla tidigare litteraturbevakare för era insatser! Vi tror att många av våra läsare får information om ny svensk litteratur genom nyhetsbrev och liknande. Redaktionens ambition är istället att tidskriften skall ge en mer omfattande bevakning av internationell litteratur, företrädesvis akademisk. Autilia kommer att fortsätta arbeta med denna bevakning.

Detta är också Skattenytts sista nummer för 2019 och jag vill önska alla läsare God Jul och Gott Nytt År! Vi möts igen under 2020, som säkert kommer att bli ännu ett spännande skatteår.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%