Innehåll

Skattenytt nr 12 2019 s. 913

Litteratur

Tanken med litteraturavsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se).

Herzfeld Olsson, Petra, Ahlberg, Kerstin, Cejie, Katia, Erhag, Thomas, Likabehandlingsprincipens olika ansikten, Iustus, 2019, 286 sidor.

Inom EU är ett grundläggande mål att likabehandling ska uppnås genom de fyra friheterna. I boken behandlas samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete. Analyserna i boken är avgränsade till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att arbeta med stöd av den fria rörligheteten inom EU; arbetstagare, egenföretagare, och utstationerade arbetstagare. Vidare utgår undersökningen från att arbetet sker på en byggarbetsplats i Stockholm och att arbetskraften kommer från antingen Polen, Tyskland eller Lettland. I boken analyseras de bestämmelser som är centrala vid bestämmandet av nettoinkomsten för arbetaren och kostnaderna för den som köper tjänsten.

Kristoffersson, Eleonor, Rendahl, Pernilla, Textbook on EU VAT, Iustus, 2:a uppl., 2019, 194 sidor

Det EU-rättsliga mervärdesskattesystemet är ett dualt skattesystem, då det existerar parallellt på nationell och EU-nivå. I boken ges en genomgripande introduktion till den EU-rättsliga mervärdesskatterätten. Ett en mängd centrala rättsfall från EU-domstolen analyseras. Boken är utformad för att inte enbart vara användbar för studier i juridik, utan även för praktiskt verksamma skattejurister.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...