Innehåll

Skattenytt årsskrift 2019 s. 1

Förord

Kära läsare!

Redaktionen för tidskriften SkatteNytt är glada att kunna presentera den nionde utgåvan av vår Akademiska Årsskrift. Detta nummer består enbart av artiklar som genomgått anonymiserat granskningsförfarande.

I detta nummer medverkar följande författare:

Mikael Ericson är biträdande jurist och arbetar med tvistemål vid Andulf Advokat. Han har bakgrund bl.a. som skattekonsult vid revisionsbyrå och har tidigare publicerat ett antal artiklar i svenska skatterättsliga tidskrifter.

Patrik Emblad är doktorand i finansrätt vid Göteborgs universitet. Hans avhandlingsprojekt har arbetsnamnet Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt.

Claes Martinson är professor i civilrätt vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar främst om krediträtt och insolvensrätt med ämnen som factoring, värdepapperisering, egendom, immaterialrätt och konsumentkreditlagen. Hans andra huvudsakliga forskningsområde handlar om den skandinaviska rättskulturen och europeiseringen.

Olle Karlsson är affärsjurist från Linköpings universitet. Han har varit forskningsassistent i skatte- och redovisningsrätt vid samma lärosäte, och är numera skattekonsult vid PwC.

Jan Kellgren är professor i skatterätt vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Örebro universitet. Han är också biträdande redaktör för tidskriften SkatteNytt. Kellgren disputerade vid Uppsala universitet 1997 på avhandlingen Mål och metoder vid tolkning av skattelag.

Eleonor Kristoffersson Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro, gästprofessor vid Linköpings universitet samt ordförande för Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter. Hon är också biträdande redaktör för tidskriften SkatteNytt. Kristoffersson disputerade 2001 på en avhandling om mervärdesskatt vid omstruktureringar.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2020 års utgåva. Granskade och accepterade artiklar publiceras även digitalt på Skattenytts websida så snart de är färdiga. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%