Innehåll

Skattenytt nr 4 2020 s. 151

Förord nr 4

Kära läsare!

När dessa rader skrivs har Sverige sedan några dagar på allvar drabbats av coronavirusets framfart och hur läget ser ut i Sverige och vår omgivning när tidningen når er läsare vågar jag inte spekulera i. Tidskriftens redaktionskommitté brukar ha regelbundna möten, men fysiska möten har vi fått skjuta på framtiden. Vår ambition är givetvis dock att Skattenytt i möjligaste mån skall fortsätta att utkomma som planerat, även i dessa virustider.

I den första artikeln i detta nummer skriver Lotta Björklund Larsen om skatteantropologi. I denna spännande artikel ges en presentation av detta ganska nya vetenskapsområde. Lotta Björklund Larsen berättar om sin egen forskning och redogör också för olika bidrag som presenterades på en workshop i oktober förra året.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg presenterar aktuellt om mervärdesskatt i sin rapport. Nya rättsfall från kammarrätterna, HFD och EU-domstolen behandlas.

Marc Gren och Linnea Westman skriver om beskattning av flygbränsle. Det har funnits en uppfattning om att det enligt internationella konventioner inte är tillåtet för Sverige att beskatta flygbränsle. Författarna visar i artikeln att detta är en missuppfattning och att en sådan beskattning är möjlig.

Roger Persson Österman, till vardags professor vid Stockholms universitet och tidigare redaktör för vår tidskrift, berättar livfullt om sin tid som adjungerad ledamot av Kammarrätten i Stockholm. Undertecknad hade en liknande tjänst för tiotalet år sedan och det är onekligen en kulturkrock när vi akademiker konfronteras med ”verkligheten”.

Robert Lönn skriver om mervärdesskatt vid import och problem som kan uppstå om det tullrättsliga tegelverket inte har följts. Situationer kan uppstå då ingen aktör har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt vid import.

Detta nummer avslutas med Mats Höglunds recension av Hanna Grylins doktorsavhandling Passivitetsrätten vid skattetillägg, som försvarades vid Örebro universitet i november förra året.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%