Innehåll

Skattenytt nr 5 2020 s. 223

Förord nr 5

Kära läsare!

Skattenytt nummer 5 produceras när coronavirusets mörker har sänkt sig allt djupare över hela landet och större delen av vår omvärld. Mänskliga möten och kommunikation sker, i alla fall i professionella sammanhang, till mycket stor del digitalt över nätet. Men en kommunikationsform står sig fast genom de stormar vi nu genomlider. Det skrivna ordet, med sina urgamla traditioner och anor, förblir det viktigaste arbetsredskapet för många av oss även i dessa tider. Även om man stänger ned samhället i övrigt i olika grad kan man inte stänga av det skrivna språket. Skattenytt är ett exempel på detta.

Detta nummer är som vanligt späckat med spännande läsning! Vårt fokus är en mer omfattande artikel, skriven av Jesper Johansson. Temat är uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser i internationella oäkta koncerner. Frågan som ställs i artikeln är hur systemet med underprisöverlåtelser fungerar vid transaktioner mellan systerbolag i oäkta koncerner, där det överlåtande och/eller det förvärvande bolaget är utländskt?

Vidare skriver Michal Herink och Ajdin Hadzic initierat om kvalificerade personaloptioner. Hur fungerar regelverket och vilka utmaningar finns? Gränsdragningsfrågor uppstår i praktiken kring vilka företag som kan utnyttja regelverket eller inte.

Till sist gör Pernilla Rendahl en anmälan av Mikael Eks avhandling om Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten. Fokus i avhandlingen ligger på varutransaktioner inom och mellan medlemsstaterna i EU.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%