Innehåll

SKV A 2005:23 (Fordonsskatt)

Vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Utkom från trycket den 30 september 2005

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Enligt 5 § andra stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon gäller avgiftsplikt för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12.000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. För svenskt fordon med draganordning grundas, enligt tredje stycket nämnda lagrum, avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha.

Allmänna råd:

En lastbil med en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 2.000 kilogram eller lastbil med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi bör inte anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg.

Inte heller bör en lastbil med skåp för övrigt ändamål under förutsättning att lastbilen har en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 4.000 kilogram anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2005 och ersätter RSV:s allmänna råd (RSV 2003:8) om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

  • [1]

    För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:19.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%