Värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013 [1] .

1 Bilförmån

Enligt 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5–11 och 18, 19 och 19 b §§ IL.

Av 22 kap. 7 § andra stycket IL följer att uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil ska värderas enligt samma regler.

Allmänna råd

Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet.

En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån.

En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål.

Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån t.ex. då

 1. bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller
 2. den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant.

En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats.

Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över 3 500 kg , lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret.

Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över 3 500 kg . Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål.

Enligt 61 kap. 11 § andra stycket IL ska förmånen värderas till noll kronor om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning.

Allmänna råd

Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle.

För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle.

2 Värdering av bilförmån

2.1 Nybilspris för bilmodellen

Enligt 61 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Allmänna råd

En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång.

Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.

Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknadspris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas.

Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.

2.2 Extrautrustning

Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås.

Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av

 1. det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ IL, och
 2. fyra prisbasbelopp.

Allmänna råd

Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet.

Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt.

Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVD-spelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen.

Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen.

Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion.

Som exempel har en bil ett pris på 180 000 kr hos en bilhandlare och den förses med extrautrustning för 20 000 kr, dvs. det totala priset är 200 000 kr. Då köparen får en rabatt på 10 000 kr (5 % av 200 000 kr) betalar således denne 190 000 kr. Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara 19 000 kr (20 000 × [1 – 0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i Skatteverkets billista.

Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift.

Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo.

2.3 Miljöbil

Av 61 kap.8 a§ inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

Allmänna råd

I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår 2012–2013 samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.

Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen, vilket i tabellerna nedan markeras med ”samma”.

El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2012

MiljöbilarJämförbara bilar
12CI005Citroën C-Zero12CI006Citroën C1 1.0i
12CV036Chevrolet Volt12CV035Chevrolet Cruze 1.8 LT
12FI015Fiat Doblò 1.4 T-JET Natural Power Emotion12FI014Fiat Doblò 1.4 Emotion
12FI042Fiat Punto 1.4 70 hk Natural Power Easy12FI039Fiat Punto 1.2 69 hk Easy
12FI502Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG12FI503Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk
12FS001Fisker Karma12FS001med avdrag 469 000 kr = 530 000 kr
12IV516Iveco Daily 35C14 chassi gas12IV511Iveco Daily 35C13 chassi
12IV515Iveco Daily 35C14 chassi gas dubbelhytt12IV512Iveco Daily 35C13 chassi dubbelhytt
12IV517Iveco Daily 35C14 skåp gas12IV513Iveco Daily 35C13 skåp
12IV537Iveco Daily 35S14 chassi gas12IV533Iveco Daily 35S13 chassi
12IV538Iveco Daily 35S14 skåp gas12IV535Iveco Daily 35S13 skåp
12MB088Mercedes Benz E 200 NGT aut Sedan12MB079Mercedes Benz E 200 BlueEfficiency Sedan, med tillägg 15 000 kr = 382 900 kr
12MB133Mercedes Benz E 200 NGT Business aut Sedan12MB081Mercedes Benz E 200 Business Sedan, med tillägg 15 000 kr = 393 900 kr
12MB521Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi Enkelhytt12MB518Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt
12MB522Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi12MB519Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi
12MB523Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp12MB520Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp
12MI005Mitsubishi i-MiEV12MI003Mitsubishi Colt 1.3 AS&G 5d
12NI014Nissan Leaf el12NI055Nissan Qashqai 1.6L-IS Acenta Stop/Start 2WD, med tillägg 7 000 kr = 204 500 kr
12OP001Opel Ampera 150 hk el12OP004Opel Astra Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 5d
12OP040Opel Zafira Enjoy 1.6 T CNG 150 hk12OP039Opel Zafira Enjoy 1.4 T 140 hk
12PE077Peugeot iOn12PE003Peugeot 107 Premium 1.0 5d
12RE516Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-sits12RE501Renault Kangoo Express Confort 1.6, med tillägg 12 000 kr = 153 000 kr
12RE517Renault Z.E. Maxi 5-sits12RE501Renault Kangoo Express Confort 1.6, med tillägg 23 900 kr = 164 900 kr
12RE519Renault Kangoo Z.E.12RE501Renault Kangoo Express Confort 1.6
12SB021Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut Business12SB019Subaru Legacy 2.5i Station aut Business
12SB022Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut Sport12SB020Subaru Legacy 2.5i Station aut Sport
12SB023Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut12SB018Subaru Legacy 2.5i Station aut
12SB030Subaru Outback 2.5i CNG aut Business12SB028Subaru Outback 2.5i aut Business
12SB031Subaru Outback 2.5i CNG aut12SB027Subaru Outback 2.5i aut
12SK151Skoda Citigo Elegance 68 hk CNG12SK149Skoda Citigo Elegance 60 hk
12TE001Tesla Roadster 2.512TE001med avdrag 535 700 kr = 425 000 kr
12TE002Tesla Roadster Sport 2.512TE002med avdrag 592 300 kr = 540 000 kr
12TO027Toyota Prius Laddhybrid12TO009Toyota Avensis 1.8 Kombi
12VW003Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel12VW001Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk
12VW008Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel12VW006Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk
12VW013Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel12VW011Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk
12VW017Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel12VW015Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk
12VW021Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel12VW018Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105hk
12VW024Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel12VW023Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0
12VW032Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel12VW031Volkswagen Caravelle Trendline 2.0
12VW040Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel12VW039Volkswagen Cross Touran TSI 140 hk
12VW089Volkswagen Passat TSI 150 hk EcoFuel Masters12VW090Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel, med tillägg 20 000 kr = 259 900 kr
12VW101Volkswagen Passat Variant TSI 150 hk EcoFuel Masters12VW102Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel, med tillägg 20 000 kr = 269 900 kr
12VW142Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters12VW140Volkswagen Touran TSI 140 hk Masters
12VW505Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel12VW503Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk
12VW513Volkswagen Caddy skåp 2.0 EcoFuel12VW508Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk
12VW530Volkswagen Transporter kombi 2.0 ECoBifuel12VW529Volkswagen Transporter kombi 2.0
12VW538Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel12VW537Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0
12VW545Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel12VW544Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0
12VW552Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel12VW551Volkswagen Transporter skåp 2.0
12VO048Volvo V70 Bi-Fuel12VO048(samma)
12VO289Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid12VO154Volvo V60 D5 AWD Summum
13VO272Volvo V70 T4F Summum13VO267Volvo V70 T4 Summum

Övriga miljöbilar 2012

MiljöbilarJämförbara bilar
12AU022Audi A3 1.6 e E85 Sport12AU022(samma)
12AU049Audi A3 Sportback 1.6 e E85 Sport12AU049(samma)
12AU050Audi A3 Sportback 1.6 e E8512AU050(samma)
12AU078Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E85 quattro12AU078(samma)
12AU079Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E8512AU079(samma)
12AU091Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E8512AU091(samma)
12AU092Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E8512AU092(samma)
12AU166Audi Q5 2.0 TFSI Hybrid quattro12AU165Audi Q5 2.0 TFSI 211 hk quattro, med tillägg 61 400 kr = 444 800 kr
12AU223Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Hybrid12AU224Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Multitronic
12AU228Audi A8 2.0 TFSI Hybrid12AU228samma, med avdrag 137 500 kr = 687 500 kr
12BM124BMW Activehybrid 7 Limousine12BM117BMW 750iA Limousine
12BM123BMW Activehybrid 7 L Limousine12BM119BMW 750LiA Limousine
12BM174BMW ActiveHybrid 5 Sedan12BM093BMW 535i Sedan
12BM218BMW ActiveHybrid 312BM061BMW 335i Sedan
12BM219BMW ActiveHybrid 7 L Limousine 6 cyl12BM116BMW 740LiA Limousine
12BM220BMW ActiveHybrid 7 Limousine 6 cyl12BM115BMW 740iA Limousine
12CI042Citroën DS5 Hybrid4 Business12CI041Citroën DS5 HDI 160 hk Business
12CI043Citroën DS5 Hybrid412CI040Citroën DS5 HDI 160 hk
12DC004Dacia Logan MCV Ambiance 7 sits etanol12DC004(samma)
12DC005Dacia Logan MCV Ambiance etanol12DC005(samma)
12DC006Dacia Logan MCV etanol12DC006(samma)
12DC007Dacia Logan MCV Laureate 7 sits etanol12DC007(samma)
12DC008Dacia Logan MCV Laureate etanol12DC008(samma)
12DC009Dacia Sandero 1.6 Ambiance etanol12DC009(samma)
12DC010Dacia Sandero 1.6 etanol12DC010(samma)
12DC011Dacia Sandero 1.6 Laureate etanol12DC011(samma)
12DC012Dacia Duster 1.6 etanol 4X212DC012(samma)
12DC017Dacia Logan MCV Story 7 sits12DC017(samma)
12FO002Ford C-Max Titanium 1.6 Flexifuel12FO002(samma)
12FO011Ford C-Max Trend 1.6 Flexifuel12FO011(samma)
12FO044Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel 5d12FO044(samma)
12FO045Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel kombi12FO045(samma)
12FO060Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel 5d12FO060(samma)
12FO061Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel kombi12FO061(samma)
12FO070Ford Galaxy Ghia 2.0 Flexifuel 145 hk12FO070(samma)
12FO077Ford Galaxy Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk12FO077(samma)
12FO084Ford Galaxy Trend 2.0 Flexifuel 145 hk12FO084(samma)
12FO104Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk 5d12FO104(samma)
12FO105Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk kombi12FO105(samma)
12FO120Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk 5d12FO120(samma)
12FO121Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk kombi12FO121(samma)
12FO146Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk 5d12FO146(samma)
12FO147Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk kombi12FO147(samma)
12FO154Ford S-Max Business 2.0 Flexifuel 145 hk12FO154(samma)
12FO162Ford S-Max Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk12FO162(samma)
12FO175Ford S-Max Trend 2.0 Flexifuel 145 hk12FO175(samma)
12FO220Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 5d12FO220(samma)
12FO221Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk kombi12FO221(samma)
12FO228Ford S-Max Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk12FO228(samma)
12HO042Honda CR-Z 1.5 GT Hybrid12HO042med avdrag 55 000 kr = 199 900 kr
12HO043Honda Insight 1.3 Comfort Hybrid12HO049Honda Jazz 1.4 Comfort
12HO044Honda Insight 1.3 Elergance Hybrid12HO050Honda Jazz 1.4 Elegance
12HO047Honda Jazz 1.3 Comfort Hybrid12HO049Honda Jazz 1.4 Comfort
12HO048Honda Jazz 1.3 Elegance Hybrid12HO050Honda Jazz 1.4 Elegance
12JE006Jeep Grand Cherokee Overland 3.6 V6 E8512JE006(samma)
12KO002Koenigsegg Agera R12KO002(samma)
12LE001Lexus CT200h12LE001med avdrag 63 400 kr = 206 500 kr
12LE002Lexus GS450h12LE002med avdrag 119 300 kr = 437 100 kr
12LE009Lexus LS600h L12LE008Lexus LS460, med tillägg 186 200 kr = 1 085 800 kr
12LE010Lexus LS600h12LE008Lexus LS460
12LE011Lexus RX450h12LE011med avdrag 119 300 kr = 460 300 kr
12LE014Lexus GS450h, nya modellen12LE013Lexus GS250, nya modellen
12MB176Mercedes Benz S 400 Hybrid12MB169Mercedes Benz S 350 BlueEfficiency
12MB177Mercedes Benz S 400L Hybrid12MB173Mercedes Benz S 350L BlueEfficiency
12MB208Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi12MB102Mercedes Benz E 250 CDI BlueEfficiency Kombi
12MB209Mercedes Benz E 300 Blue TEC Hybrid Sedan12MB108Mercedes Benz E 250 CDI BlueEfficiency Sedan
12OP025Opel Insignia Edition Kombikupé 2.0 Turbo ECOTEC E85 220 hk12OP025(samma)
12OP028Opel Insignia Edition Sports Tourer 2.0 Turbo ECOTEC E85 220 hk12OP028(samma)
12PE112Peugeot 3008 Hybrid4 Active Business12PE021Peugeot 3008 Active 2.0 HDi
12PE113Peugeot 3008 Hybrid4 Active12PE021Peugeot 3008 Active 2.0 HDi, med tillägg 9 300 kr = 244 200 kr
12PE114Peugeot 3008 Hybrid4 Allure Business12PE025Peugeot 3008 Allure 2.0 HDi, med tillägg 4 200 kr = 259 100 kr
12PE115Peugeot 3008 Hybrid4 Allure12PE025Peugeot 3008 Allure 2.0 HDi, med tillägg 14 400 kr = 269 300 kr
12PE130Peugeot 508 RXH 2.0 HDi Hybrid12PE074Peugeot 508 SW GT 2.2 HDi Tiptronic Business
12PR018Porsche Cayenne S Hybrid12PR033Porsche Cayenne
12PR030Porsche Panamera S Hybrid12PR025Porsche Panamera
12RE001Renault Clio 1.2 Flex Fuel Night & Day 5d12RE001med avdrag 5 000 kr = 145 900 kr
12RE006Renault Clio 1.2 Flex Fuel Authentique 3d12RE002Renault Clio 1.2 Authentique 3d
12RE007Renault Clio 1.2 Flex Fuel Authentique 5d12RE003Renault Clio 1.2 Authentique 5d
12RE008Renault Clio 1.2 Flex Fuel Exception 5d12RE004Renault Clio 1.2 Exception 5d
12RE009Renault Clio 1.2 Flex Fule Night & Day 3d12RE009med avdrag 5 000 kr = 141 900 kr
12RE035Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Expression12RE035med avdrag 8 000 kr = 194 900 kr
12RE036Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Authentique12RE036med avdrag 8 000 kr = 185 900 kr
12RE037Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Dynamique12RE037med avdrag 8 000 kr = 203 900 kr
12RE042Renault Kangoo Style 1.6 Etanol12RE042med avdrag 5 000 kr = 174 000 kr
12RE044Renault Laguna Sport Tourer 2.0 Flex Fuel Business Bose12RE044med avdrag 8 000 kr = 231 500 kr
12RE051Renault Megane 3 Coupé 1.6 Flex Fuel Dynamique12RE051med avdrag 8 000 kr = 178 900 kr
12RE056Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception12RE056med avdrag 8 000 kr = 162 500 kr
12RE064Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Authentique12RE063Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Authentique
12RE065Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Dynamique12RE065med avdrag 8 000 kr = 178 900 kr
12RE066Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Expression12RE066med avdrag 8 000 kr = 169 900 kr
12RE083Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Authentique12RE083med avdrag 8 000 kr = 170 900 kr
12RE084Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Dynamique12RE084med avdrag 8 000 kr = 188 900 kr
12RE085Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Expression12RE085med avdrag 8 000 kr = 179 900 kr
12RE101Renault Grand Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception12RE101samma, med avdrag 8 000 kr = 201 500 kr
12RE109Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Exception12RE109samma, med avdrag 8 000 kr = 173 900 kr
12RE117Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception12RE117samma, med avdrag 8 000 kr = 186 500 kr
12RE506Renault Kangoo Express Grand Comfort 1.6 etanol12RE505Renault Kangoo Express Grand Comfort 1.6
12SA001Saab 9-3 Griffin 2.0t BioPower SportCombi12SA005Saab 9-3 Griffin 2.0t SportCombi
12SA002Saab 9-3 Griffin 2.0T BioPower SportCombi12SA006Saab 9-3 Griffin 2.0T SportCombi
12SA003Saab 9-3 Griffin 2.0t BioPower SportSedan12SA007Saab 9-3 Griffin 2.0t SportSedan
12SA004Saab 9-3 Griffin 2.0T BioPower SportSedan12SA008Saab 9-3 Griffin 2.0T SportSedan
12SA009Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T BioPower SportCombi12SA011Saab Griffin Aero 2.0T SportCombi
12SA010Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T BioPower SportSedan12SA012Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T SportSedan
12SA014Saab 9-3 Griffin Aero Cabriolet 2.0T BioPOwer12SA013Saab 9-3 Griffin Aero Cabriolet 2.0T
12SA020Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0t BioPower12SA018Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0t
12SA021Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0T BioPower12SA019Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0T
12SA032Saab 9-5 Aero BioPower Sedan12SA034Saab 9-5 Aero Turbo4 Sedan
12SA036Saab 9-5 Linear BioPOwer Sedan12SA039Saab 9-5 Linear Turbo4 Sedan
12SE011Seat Altea XL 1.6 MultiFuel 102 hk12SE011(samma)
12SE012Seat Altea XL 1.6 MultiFuel Style 102 hk12SE012(samma)
12SE045Seat Leon 1.6 MultiFuel 102 hk12SE045(samma)
12SE046Seat Leon 1.6 MultiFuel Style 102 hk12SE046(samma)
12SK041Skoda Octavia Ambiente 1.6 Etanol12SK040Skoda Octavia Ambiente 1.6
12SK047Skoda Octavia Combi Ambiente 1.6 Etanol12SK046Skoda Octavia Combi Ambiente 1.6
12SK058Skoda Octavia Combi Elegance 1.6 Etanol12SK057Skoda Octavia Combi Elegance 1.6
12SK073Skoda Octavia Elegance 1.6 Etanol12SK072Skoda Octavia Elegance 1.6
12TO006Toyota Auris 1.8 Hybrid 5d12TO002Toyota Auris 1.33 5d
12TO026Toyota Prius Hybrid12TO009Toyota Avensis 1.8 Kombi
12TO028Toyota Prius+ Hybrid12TO037Toyota Verso 1.8, med tillägg 12 000 kr = 222 700 kr
12TO049Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5d12TO045Toyota Yaris 1.33 5d
12VW044Volkswagen Golf 1.6 MultiFuel12VW044(samma)
12VW050Volkswagen Golf Plus 1.6 MultiFuel12VW050(samma)
12VW062Volkswagen Golf Variant 1.6 MultiFuel12VW062(samma)
12VW090Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel12VW090(samma)
12VW102Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk MultiFuel12VW102(samma)
12VW135Volkswagen Touareg V6 TSI Hybrid12VW132Volkswagen Touareg V6 FSI BlueMotion Technology, med tillägg 108 900 kr = 592 900 kr
12VW148Volkswagen CC TSI 160 hk Multifuel12VW148(samma)
12VW158Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 hk MultiFuel BlueMotion Technology, nya modellen12VW158(samma)
12VO002Volvo C30 2.0F Flexifuel R-Design12VO001Volvo C30 2.0 R-Design
12VO012Volvo S40 2.0F Classic12VO011Volvo S40 2.0 Classic
12VO022Volvo S60 T4F12VO021Volvo S60 T4
12VO030Volvo S80 T4F12VO029Volvo S80 T4
12VO034Volvo V50 2.0F Classic12VO033Volvo V50 2.0 Classic
12VO044Volvo V60 T4F12VO043Volvo V60 T4
12VO051Volvo V70 T4F12VO050Volvo V70 T4
12VO079Volvo S40 2.0F Classic Momentum12VO078Volvo S40 2.0 Classic Momentum
12VO109Volvo S60 T4F Kinetic12VO105Volvo S60 T4 Kinetic
12VO110Volvo S60 T4F Momentum12VO106Volvo S60 T4 Momentum
12VO111Volvo S60 T4F R-Design12VOS60Volvo S60 T4 R-Design
12VO112Volvo S60 T4F Summum12VO108Volvo S60 T4 Summum
12VO132Volvo S80 T4F Kinetic12VO129Volvo S80 T4 Kinetic
12VO133Volvo S80 T4F Momentum12VO130Volvo S80 T4 Momentum
12VO134Volvo S80 T4F Summum12VO131Volvo S80 T4 Summum
12VO139Volvo V50 2.0F Classic Momentum12VO138Volvo V50 2.0 Classic Momentum
12VO175Volvo V60 T4F Kinetic12VO170Volvo V60 T4 Kinetic
12VO176Volvo V60 T4F Momentum12VO171Volvo V60 T4 Momentum
12VO177Volvo V60 T4F Ocean Race12VO172Volvo V60 T4 Ocean Race
12VO178Volvo V60 T4F R-Design12VO173Volvo V60 T4 R-Design
12VO179Volvo V60 T4F Summum12VO174Volvo V60 T4 Summum
12VO192Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic12VO192(samma)
12VO193Volvo V70 Bi-Fuel Momentum12VO193(samma)
12VO194Volvo V70 Bi-Fuel Summum12VO194(samma)
12VO215Volvo V70 T4F Kinetic12VO210Volvo V70 T4 Kinetic
12VO216Volvo V70 T4F Momentum12VO211Volvo V70 T4 Momentum
12VO217Volvo V70 T4F Ocean Race12VO212Volvo V70 T4 Ocean Race
12VO218Volvo V70 T4F R-Design12VO213Volvo V70 T4 R-Design
12VO219Volvo V70 T4F Summum12VO214Volvo V70 T4 Summum

El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2013

MiljöbilarJämförbara bilar
13CV035Chevrolet Volt13CV011Chevrolet Cruze 1.4T LT Halvkombi
13CI004Citroën C-ZERO13CI005Citroën C1 1.0i Comfort 5d
13FI016Fiat Doblò Emotion 1.4 T-JET Natural Power 120 hk13FI015Fiat Doblò Emotion 1.4 95 hk
13FI036Fiat Punto Easy 1.4 77 hk Natural Power13FI034Fiat Punto Easy 1.2 69 hk
13FI502Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 120 hk13FI503Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk
13MB020Mercedes Benz B 200 NGD Business13MB017Mercedes Benz B 200 Business
13MB021Mercedes Benz B 200 NGD Taxi Edition13MB017Mercedes Benz B 200 Business med tillägg 27 000 kr = 286 900 kr
13MB099Mercedes Benz E 200 Sedan NGT aut13MB097Mercedes Benz E 200 Sedan med tillägg
13MB100Mercedes Benz E 200 Sedan NGT Business aut13MB098Mercedes Benz E 200 Sedan med tillägg 15 000 kr = 385 900 kr
13MB525Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi13MB522Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt
13MB526Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi13MB523Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi
13MB527Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp13MB524Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp
13MI004Mitsubishi i-MiEV13MI004samma, med avdrag 170 000 kr = 119 900 kr
13NI018Nissan LEAF13NI046Nissan Qashqai 1.6 Stop/Start Acenta 2WD
13OP001Opel Ampera laddhybrid 150 hk13OP006Opel Astra Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 5d
13OP040Opel Combo Tour 1.4 CNG13OP035Opel Combo Combi 1.4 95 hk
13OP075Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFLEX 150 hk13OP072Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk
13OP505Opel Combo Skåp 1.4 CNG 120 hk13OP502Opel Combo Skåp 1.4 95 hk
13PE084Peugeot iOn13PE002Peugeot 107 ACTIVE 1.0 5d
13RE014Renault Fluence Z.E. Dynamique13RE038Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception
13RE510Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-sits13RE502Renault Kangoo Express Confort 1.6 105 hk med tillägg 13 000 kr = 156 300 kr
13RE511Renault Kangoo Z.E. Maxi 5-sits13RE502
13RE512Renault Kangoo Z.E.13RE502Renault Kangoo Express Confort 1.6 105 hk
13SE036Seat Mii Ecofuel Style13SE038Seat Mii Style
13SK005Skoda Citigo Elegance CNG MPI 68 hk13SK008Skoda Citigo Elegance MPI 60 hk
13SB019Subaru Legacy 2.5i CNG Business Station aut13SB018Subaru Legacy 2.5i Business Station aut
13SB022Subaru Legacy 2.5i CNG Sport Station aut13SB021Subaru Legacy 2.5i Sport Station aut
13SB024Subaru Legacy 2.5i CNG Station aut13SB023Subaru Legacy 2.5i Station aut
13SB029Subaru Outback 2.5i CNG Business Station aut13SB027Subaru Outback 2.5i Business Station aut
13SB032Subaru Outback 2.5i CNG Station aut13SB031Subaru Outback 2.5i Station aut
13TO027Toyota Prius 1.8 Laddhybrid13TO006Toyota Avensis 1.8 Kombi
13VW009Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel13VW007Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk
13VW015Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel13VW013Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk
13VW020Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel13VW018Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk
13VW024Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel13VW022Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk
13VW028Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel13VW025Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk
13VW035Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel13VW034Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0
13VW044Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel13VW043Volkswagen Caravelle Trendline 2.0
13VW054Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel13VW053Volkswagen Cross Touran TSI 140 hk
13VW095Volkswagen Passat TSI 150 hk EcoFuel Masters13VW096Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel med tillägg 19 900 kr = 264 800 kr
13VW104Volkswagen Passat Variant TSI 150 hk EcoFuel Masters13VW105Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel med tillägg 19 900 kr = 274 800 kr
13VW142Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters13VW140Volkswagen Touran TSI 140 hk Masters
13VW145Volkswagen up! 68 hk eco-up high up13VW144Volkswagen up! 1.0 75 hk high up
13VW505Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel13VW503Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk
13VW512Volkswagen Caddy skåp 2.0 EcoFuel13VW508Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk
13VW530Volkswagen Transporter kombi 2.0 EcoBifuel13VW529Volkswagen Transporter kombi 2.0
13VW538Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel13VW537Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0
13VW545Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel13VW544Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0
13VW552Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel13VW551Volkswagen Transporter skåp 2.0
13VO188Volvo V60 D6 AWD Pure Edition Laddhybrid13VO177Volvo V60 D5 AWD Summum
13VO214Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic13VO274Volvo V70 T5 Kinetic
13VO215Volvo V70 Bi-Fuel Momentum13VO275Volvo V70 T5 Momentum
13VO216Volvo V70 Bi-Fuel Summum13VO277Volvo V70 T5 Summum
13VO217Volvo V70 Bi-Fuel13VO273Volvo T5

Övriga miljöbilar 2013 (Alkohol och elhybrid m.m.)

MiljöbilarJämförbara bilar
13AU050Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E8513AU050(samma)
13AU052Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 180 hk E8513AU052(samma)
13AU065Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E8513AU065(samma)
13AU067Audi A4 Sedan 2.0 TFSI quattro 180 hk E8513AU067(samma)
13AU119Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Hybrid13AU120Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Multitronic
13AU134Audi A8 2.0 TFSI Hybrid13AU134Audi A8 2.0 TFSI Hybrid, med avdrag 139 300 kr = 694 000 kr
13AU151Audi Q5 2.0 TFSI quattro tiptronic Hybrid13AU150Audi Q5 2.0 TFSI quattro med tillägg 61 400 kr = 443 400 kr
13BM152BMW ActiveHybrid 3 Sedan13BM074BMW 335i Sedan
13BM153BMW ActiveHybrid 5 Sedan13BM113BMW 535i Sedan
13BM154BMW ActiveHybrid 7 L Limousin13BM143BMW 740Li Limousin
13BM155BMW ActiveHybrid 7 Limousin13BM142BMW 740i Limousin
13CI042Citroën DS5 Hybrid413CI041Citroën DS5 HDi 160 hk
13DC002Dacia Duster 1.6 16V 4X2 etanol13DC002(samma)
13DC008Dacia Logan MCV Ambiance 7 sits etanol13DC008(samma)
13DC009Dacia Logan MCV Ambiance etanol13DC009(samma)
13DC010Dacia Logan MCV etanol13DC010(samma)
13DC011Dacia Logan MCV Laureate 7 sits etanol13DC011(samma)
13DC012Dacia Logan MCV Laureate etanol13DC012(samma)
13DC013Dacia Logan MCV Story 7 sits etanol13DC013(samma)
13DC014Dacia Sandero Ambiance etanol13DC014(samma)
13DC015Dacia Sandero etanol13DC015(samma)
13DC016Dacia Sandero Laureate etanol13DC016(samma)
13FO024Ford C-MAX Titanium 1.6 120 hk Flexifuel13FO022Ford C-MAX Titanium 1.0 EcoBoost 125 hk
13FO035Ford C-MAX Trend 1.6 120 hk Flexifuel13FO033Ford C-MAX Trend 1.0 EcoBoost 125 hk
13FO105Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel 120 hk 5d13FO099Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost 120 hk 5d
13FO106Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel 120 hk kombi13FO100Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost 120 hk kombi
13FO122Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel 120 hk 5d13FO121Ford Focus Trend 1.0 EcoBoost 125 hk 5d
13FO123Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel 120 hk kombi13FO120Ford Focus Trend 1.0 EcoBoost 120 hk kombi
13FO138Ford Galaxy Ghia 2.0 Flexifuel 145 hk13FO138samma, med avdrag 2 000 kr = 304 400 kr
13FO145Ford Galaxy Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk13FO145samma, med avdrag 2 000 kr = 310 800 kr
13FO151Ford Galaxy Trend 2.0 Flexifuel 145 hk13FO151samma, med avdrag 2 000 kr = 275 400 kr
13FO195Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk 5d13FO195samma, med avdrag 2 000 kr = 233 500 kr
13FO196Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk kombi13FO196samma, med avdrag 2 000 kr = 241 000 kr
13FO207Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 5d13FO207samma, med avdrag 2 000 kr = 204 900 kr
13FO208Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk kombi13FO208samma, med avdrag 2 000 kr = 212 400 kr
13FO219Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk 5d13FO219samma, med avdrag 2 000 kr = 233 500 kr
13FO220Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk kombi13FO220samma, med avdrag 2 000 kr = 241 000 kr
13FO240Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk 5d13FO240samma, med avdrag 2 000 kr = 217 500 kr
13FO241Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk kombi13FO241samma, med avdrag 2 000 kr = 225 000 kr
13FO250Ford S-MAX Business 2.0 Flexifuel 145 hk13FO250samma, med avdrag 2 000 kr = 280 000 kr
13FO256Ford S-MAX Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk13FO256samma, med avdrag 2 000 kr = 243 900 kr
13FO263Ford S-MAX Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk13FO263samma, med avdrag 2 000 kr = 264 500 kr
13FO274Ford S-MAX Trend 2.0 Flexifuel 145 hk13FO274samma, med avdrag 2 000 kr = 249 500 kr
13HO048Honda CR-Z 1.5 GT Hybrid13HO048samma, med avdrag 55 000 kr = 199 900 kr
13HO049Honda Insight 1.3 Comfort Hybrid13HO055Honda Jazz 1.4 Comfort
13HO050Honda Insight 1.3 Elegance Hybrid13HO056Honda Jazz 1.4 Elegance
13HO053Honda Jazz 1.3 Comfort Hybrid13HO055Honda Jazz 1.4 Comfort
13HO054Honda Jazz 1.3 Elegance Hybrid13HO056Honda Jazz 1.4 Elegance
13LE001Lexus CT200h13LE001samma, med avdrag 60 000 kr = 212 700 kr
13LE003Lexus GS450h13LE003samma, med avdrag 92 900 kr = 420 000 kr
13LE007Lexus LS600h L13LE007samma, med avdrag 200 000 kr = 1 226 300 kr
13LE008Lexus LS600h13LE006samma, med tillägg 20 700 kr = 936 800 kr
13LE009Lexus RX450h13LE009samma, med avdrag 130 000 kr = 449 200 kr
13MB123Mercedes Benz E 300 BlueTEC Kombi Hybrid aut13MB110Mercedes Benz E 250 CDI Kombi
13MB124Mercedes Benz E 300 BlueTEC Sedan Hybrid13MB114Mercedes Benz E 250 CDI Sedan
13MB125Mercedes Benz E 300 Kombi Hybrid Business aut13MB113Mercedes Benz E 250 CDI Kombi Business
13MB126Mercedes Benz E 300 Sedan Hybrid Business13MB117Mercedes Benz E 250 CDI Sedan Business
13MB186Mercedes Benz S 400 Hybrid13MB178Mercedes Benz S 350
13MB187Mercedes Benz S 400L Hybrid13MB182Mercedes Benz S 250L
13PE030Peugeot 3008 HYbrid4 ACTIVE13PE026Peugeot 3008 ACTIVE 2.0 HDi
13PE031Peugeot 3008 HYbrid4 ALLURE13PE029Peugeot 3008 ALLURE 2.0 HDi
13PE074Peugeot 508 RXH 2.0 HDi Hybrid13PE081Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 HDi
13PR013Porsche Cayenne S Hybrid13PR011Porsche Cayenne
13PR025Porsche Panamera S Hybrid13PR019Porsche Panamera
13RE022Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception13RE022samma, med avdrag 5 000 kr = 206 900 kr
13RE025Renault Kangoo Style 1.6 105 hk Etanol13RE025samma, med avdrag 5 000 kr = 178 000 kr
13RE038Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception13RE038samma, med avdrag 5 000 kr = 168 900 kr
13RE044Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Authentique13RE044samma, med avdrag 5 000 kr = 166 900 kr
13RE045Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Exception13RE045samma, med avdrag 5 000 kr = 176 900 kr
13RE056Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Authentique13RE056samma, med avdrag 5 000 kr = 176 900 kr
13RE057Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception13RE057samma, med avdrag 5 000 kr = 191 900 kr
13RE507Renault Kangoo Express Grand Confort 1.6 105 hk etanol13RE506Renault Kangoo Express Grand Confort 1.6 105 hk
13TO004Toyota Auris 1.8 Hybrid 5d13TO003Toyota Auris 1.6 5d
13TO026Toyota Prius 1.8 Hybrid13TO006Toyota Avensis 1.8 Kombi
13TO028Toyota Prius+ 1.8 Hybrid13TO037Toyota Verso 1.8, med tillägg 12 000 kr = 222 800 kr
13TO047Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5d13TO045Toyota Yaris 1.33 5d
13VW050Volkswagen CC TSI 160 hk Multifuel13VW050(samma)
13VW059Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 hk Multifuel BlueMotion Technology13VW059(samma)
13VW096Volkswagen Passat TSI 160 hk Miltifuel13VW096(samma)
13VW105Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel13VW105(samma)
13VW132Volkswagen Touareg Hybrid13VW133Volkswagen Touareg V6 BlueMotion Technology, med avdrag 101 200 kr = 590 200 kr
13VO051Volvo S60 T4F Kinetic13VO047Volvo S60 T4 Kinetic
13VO052Volvo S60 T4F Momentum13VO048Volvo S60 T4 Momentum
13VO053Volvo S60 T4F R-Design13VO049Volvo S60 T4 R-Design
13VO054Volvo S60 T4F Summum13VO050Volvo S60 T4 Summum
13VO055Volvo S60 T4F13VO046Volvo S60 T4
13VO088Volvo S80 T4F Kinetic13VO085Volvo S80 T4 Kinetic
13VO089Volvo S80 T4F Momentum13VO086Volvo S80 T4 Momentum
13VO090Volvo S80 T4F Summum13VO087Volvo S80 T4 Summum
13VO091Volvo S80 T4F13VO084Volvo S80 T4
13VO201Volvo V60 T4F Kinetic13VO197Volvo V60 T4 Kinetic
13VO202Volvo V60 T4F Momentum13VO198Volvo V60 T4 Momentum
13VO203Volvo V60 T4F R-Design13VO199Volvo V60 T4 R-Design
13VO204Volvo V60 T4F Summum13VO200Volvo V60 T4 Summum
13VO205Volvo V60 T4F13VO195Volvo V60 T4
13VO268Volvo V70 T4F13VO262Volvo V70 T4
13VO269Volvo V70 T4F Kinetic13VO264Volvo V70 T4 Kinetic
13VO270Volvo V70 T4F Momentum13VO265Volvo V70 T4 Momentum
13VO271Volvo V70 T4F R-Design13VO266Volvo V70 T4 R-Design
13VO272Volvo V70 T4F Summum13VO267Volvo V70 T4 Summum

2.4 Nedsättning av förmånsvärde

Av 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5–10 §§ IL minskat med vad han har betalat.

Allmänna råd

Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, fordonsskatt, trängselskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månatligen eller med engångsbelopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen.

Förmånsvärdet bör inte minskas pga. betalning avseende

 1. mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt, eller
 2. oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada, eller
 3. utgifter för garage, parkering och liknande.

Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan således högst motsvara det beräknade värdet. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år.

2.5 Byte av bil

Av 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Allmänna råd

Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör förmånsvärdet beräknas efter den bil som disponerats längst tid. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden.

Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmånsbilar under året. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genomsnittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen

 1. dels avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas),
 2. dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen, och
 3. dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen

3 Justering av förmånsvärde

3.1 Synnerliga skäl

Enligt 61 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska värdet av bilförmån enligt 5–9 §§ justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 § ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses

 1. att bilen använts som arbetsredskap,
 2. att bilen använts i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller
 3. att det finns liknande omständigheter.

Allmänna råd

I vissa fall kan någon justering nedåt inte göras enligt ordinarie justeringsregler trots att det finns synnerliga skäl. Detta kan gälla lätt lastbil som används som arbetsredskap och för vilken nybilspriset understiger tre alt. fem prisbasbelopp eller för vilken miljöbilsreglerna ska tillämpas. I sådana fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärdet beräknat enligt 5–9 §§.

Justering bör inte ske enbart för att reklamskyltar finns på bilen.

Lätt lastbil som arbetsredskap

Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas enligt följande.

För lätt lastbil vars totalvikt understiger 3 000 kgf år förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer får förmånsvärdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaffningsutgiften för extrautrustning.

För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskattningsåret.

Personbil som arbetsredskap

Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort utrymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör t.ex. kunna ske för en servicebil om utrustningen i form av verktyg och reservdelar är så omfattande och tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag.

Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde.

Taxibil

Justering av förmånsvärde för bil som används i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i tjänsten

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt.

En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänsteärenden.

Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt

Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispositionsrätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering.

Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör förmånsvärdet för dem båda justeras till 50 procent.

Liknande omständigheter; hinder att använda bilen

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och sammanhängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon närstående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort.

Förmånsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har funnits utöver tre månader, dvs. maximalt nio månader för ett beskattningsår.

Liknande omständigheter; bil under semester m.m.

Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet.

Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semesterledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra överstiger bilförmånsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då motsvara bilhyran för en motsvarande bil under samma period.

4 Avräkningsordning

I 61 kap. 5–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser om värdering av bilförmån.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska enligt 61 kap.8 a§ IL förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent av detta förmånsvärde.

För den som har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska enligt 61 kap. 9 § första stycket IL förmånsvärdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5–8 a §§ IL.

För en förmån som den skattskyldige har haft under bara en del av året, ska enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen ska enligt 61 kap. 11 § första stycket IL värdet av förmånen enligt 61 kap. 5–10 §§ minskas med vad han har betalat.

Enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § IL ska värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Allmänna råd

Avräkning från förmånsvärde beräknat i enlighet med 61 kap. 5–8 §§ IL bör ske i nedan angiven ordning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av

 1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap.8 a§ IL
 2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § IL på grund av synnerliga skäl
 3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 § första stycket IL
 4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL
 5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilförmånen enligt 61 kap. 11 § första stycket IL.

Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de omständigheter som påverkar det privata nyttjandet av bilen.

Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibil i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta angivna nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även nedsättning på grund av omfattande tjänstekörning (minst 3 000 mils tjänstekörning). Någon ytterligare reduktion på grund av omfattande tjänstekörning bör således inte göras i sådant fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKV A 2012:29

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2013 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:32) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012. Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår 2002–2011.

 • [1]

  Beträffande beskattningsåret 2012, se SKV A 2011:32. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2012:21.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...