Innehåll

(REDOVISNING)

SKV A 2016:27 Tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Av 1 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) framgår att räkenskapsinformation som företaget självt upprättar ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket enligt andra stycket i samma lagrum – trots bestämmelserna i första stycket – tillåta att ett företag upprättar räkenskapsinformationen på annat språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd ska dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till något av de språk som anges i första stycket.

Allmänna råd

För att ett företag ska ges tillstånd att använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska i räkenskapsinformation, som företaget självt upprättar, bör det krävas att företaget kan göra sannolikt att det har resurser att på ett godtagbart sätt översätta räkenskapsinformationen och att det kan göras inom rimlig tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:27

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2017 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:2) om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...