RSFS 2001:7

Den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 22 § mervärdesskatteförordningen (1994:223), 6 § 7 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och 1 § 7 § förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser beträffande

  1. verkställigheten av bestämmelserna i mervärdeskattelagen (1994:200) för den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
  2. upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt respektive lagen (1994:1564) om alkoholskatt som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

Definitioner

2 §Med tredje land förstås område som inte tillhör Europeiska gemenskapens mervärdesskatte- eller punktskatteområde.

Med tredjelandspassagerare avses resande med flyg som kan uppvisa färdhandling för resa till tredje land.

Med exportbutiksvaror avses de varor som anges i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker.

Med färdhandling avses av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår.

Med avreseflygplats avses den flygplats, som angivits på färdhandlingen som startflygplats.

Med ankomstflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som landningsflygplats.

Bokföring

3 §Den som bedriver verksamhet som avses i 1 § skall i sin bokföring vid försäljning av exportbutiksvaror till tredjelandspassagerare bevara verifikationer med uppgifter från färdhandling, som per försäljningstillfälle utvisar

  1. avreseflygplats, där exportbutiken är belägen
  2. ankomstflygplats i tredje land,
  3. flygnummer, och
  4. datum och tidpunkt för försäljningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%