RSFS 2001:7

Den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 22 § mervärdesskatteförordningen (1994:223), 6 § 7 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och 1 § 7 § förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser beträffande

  1. verkställigheten av bestämmelserna i mervärdeskattelagen (1994:200) för den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
  2. upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt respektive lagen (1994:1564) om alkoholskatt som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

Definitioner

2 §Med tredje land förstås område som inte tillhör Europeiska gemenskapens mervärdesskatte- eller punktskatteområde.

Med tredjelandspassagerare avses resande med flyg som kan uppvisa färdhandling för resa till tredje land.

Med exportbutiksvaror avses de varor som anges i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker.

Med färdhandling avses av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår.

Med avreseflygplats avses den flygplats, som angivits på färdhandlingen som startflygplats.

Med ankomstflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som landningsflygplats.

Bokföring

3 §Den som bedriver verksamhet som avses i 1 § skall i sin bokföring vid försäljning av exportbutiksvaror till tredjelandspassagerare bevara verifikationer med uppgifter från färdhandling, som per försäljningstillfälle utvisar

  1. avreseflygplats, där exportbutiken är belägen
  2. ankomstflygplats i tredje land,
  3. flygnummer, och
  4. datum och tidpunkt för försäljningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...