Innehåll

RSFS 2002:7 (INKOMSTTAXERING)

Vilka som får lämna självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 3 kap. 3 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §Dessa föreskrifter gäller förenklad självdeklaration enligt 2 kap. 11 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

2 §I stället för att avge en egenhändigt undertecknad självdeklaration får den skattskyldige utom i de fall som framgår av 3 § lämna en självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument. Detta gäller endast om den skattskyldige har fått en förtryckt förenklad självdeklaration med två personliga identitetsnummer, s.k. pinkoder, [1] tryckta på specifikationen till den förenklade självdeklarationen.

3 §En förenklad självdeklaration får inte lämnas i form av ett elektroniskt dokument, trots att pinkoder enligt 2 § har förtryckts på specifikationen, om specifikationen förkommit eller pinkoderna på annat sätt inte är tillgängliga eller om den skattskyldige

 1. skall göra avdrag, tillägg, ändringar eller lämna meddelande under ”Övriga upplysningar” i självdeklationen,
 2. efter förtryckningen av en självdeklaration fått ny kontrolluppgift som avses i 5 § första och andra styckena Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:6) om förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer eller det tillkommit sådana uppgifter som avses i 5 § tredje stycket 1 och 2 nämnda föreskrifter.

4 §En skattskyldig som får lämna sin självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument och avser att göra detta skall i sådant fall lämna den i tjänsten Elektronisk förenklad självdeklaration (eFD) som finns på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se. Denna tjänst skall vara öppen under tiden den 2 april–20 juni 2002 varje dag mellan kl. 07.00 och 24.00.

5 §Om en skattskyldig lämnar sin självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall anvisningarna, som anges i tjänsten enligt 4 §, följas.

För att den skattskyldige skall kunna få åtkomst till sin egen förenklade självdeklaration på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se, skall den i specifikationen till den förenklade självdeklarationen angivna pinkoden för inloggning [2] användas. När den skattskyldige skall lämna en självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument till skattemyndigheten skall denna godkännas av den skattskyldige. Vid godkännandet skall den i specifikationen till den förenklade självdeklarationen angivna koden för godkännande [3] användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april och tillämpas under tiden den 2 april–20 juni 2002.

 • [1]

  Beträffande pinkoder se RSFS 2002:6

 • [2]

  Beträffande kod för inloggning se 2 § i RSFS 2002:6

 • [3]

  Beträffande kod för godkännande se 2 § i RSFS 2002:6

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...