Innehåll

SKVFS 2004:31 (FOLKBOKFÖRING)

Vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och 17 § andra stycket förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet följande.

1 §Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).

Uttrycket vårdnadshavare har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 3 § första stycket 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

2 §En enskild person som har fyllt 16 år får enligt dessa föreskrifter ha direktåtkomst enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet till uppgifter i folkbokföringsdatabasen

  1. om sig själv, och
  2. om en person under 18 år för vilken den enskilde personen är vårdnadshavare.

3 §Direktåtkomst enligt 2 § 1 får avse uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–14, 3 § andra stycket och 4 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

4 §Direktåtkomst enligt 2 § 2 får avse uppgifter enligt 17 § första stycket andra meningen förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet jämförd med 2 kap. 8 § första meningen lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

5 §En enskild person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3–4 §§ endast om den enskilde legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som Skatteverket bör godta enligt avsnitt 5.9 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24) och använder den elektroniska tjänst för personbevis och andra utdrag ur folkbokföringdatabasen som finns under Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 december 2004.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...