Innehåll

SKVFS 2004:31 (FOLKBOKFÖRING)

Vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och 17 § andra stycket förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet följande.

1 §Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).

Uttrycket vårdnadshavare har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 3 § första stycket 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

2 §En enskild person som har fyllt 16 år får enligt dessa föreskrifter ha direktåtkomst enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet till uppgifter i folkbokföringsdatabasen

  1. om sig själv, och
  2. om en person under 18 år för vilken den enskilde personen är vårdnadshavare.

3 §Direktåtkomst enligt 2 § 1 får avse uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–14, 3 § andra stycket och 4 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

4 §Direktåtkomst enligt 2 § 2 får avse uppgifter enligt 17 § första stycket andra meningen förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet jämförd med 2 kap. 8 § första meningen lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

5 §En enskild person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3–4 §§ endast om den enskilde legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som Skatteverket bör godta enligt avsnitt 5.9 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24) och använder den elektroniska tjänst för personbevis och andra utdrag ur folkbokföringdatabasen som finns under Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 december 2004.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%