(MERVÄRDESSKATT)

SKVFS 2005:14 Förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

(senast ändrad genom SKVFS 2018:11)

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådana fakturor som avses i 11 kap. 9 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200).

SKVFS (2018:11)

2 §har upphävts genom SKVFS 2018:11.

3 §har upphävts genom SKVFS 2018:11.

4 §har upphävts genom SKVFS 2018:11.

Handelsbruk, tekniska förutsättningar m.m.

5 §Sådana förhållanden som anges i 11 kap. 9 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) och som innebär att bestämmelserna i 11 kap. 8 § nämnda lag om fakturors innehåll får frångås föreligger om

  1. försäljning sker genom betalautomat av varor eller tjänster såsom motorbränslen, upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel, upplåtelse av parkeringsplats och liknande tillhandahållanden där uppgifter för identifiering av köparen normalt inte är tillgängliga,
  2. försäljning sker av persontransporter inom kollektivtrafiken under sådana förhållanden att uppgifter för identifiering av köparen enligt branschpraxis normalt inte är tillgängliga, eller
  3. krav på uppgift om köparens namn och adress vid uttagande av väg-, bro- eller tunnelavgift på annat sätt än genom betalautomat skulle medföra avsevärda olägenheter för trafikgenomströmningen.

Uppgift om löpnummer

6 §Sådana förhållanden som avses i 11 kap. 9 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) och som innebär att bestämmelsen i 11 kap. 8 § 2 nämnda lag om krav på uppgift om löpnummer i en faktura får frångås föreligger om

  1. fakturor avseende omsättning av elektrisk kraft och upplåtelse av elnät utfärdas i samma handling, eller
  2. en återförsäljare utfärdar faktura enligt bestämmelserna i 11 kap. 4 § mervärdesskattelagen avseende inbyte av en säljares investeringsvara och denna faktura utfärdas i samma handling som faktura avseende återförsäljarens egen omsättning av motsvarande vara.

Vad som anges i första stycket 2 gäller inte en återförsäljares faktura avseende egen omsättning.

SKVFS (2007:13)

7 §Med investeringsvara enligt 6 § avses maskin, inventarium och liknande anläggningstillgång.

SKVFS (2007:13)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2018.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...