Innehåll

SKVFS 2006:9 (SKATTEBETALNING)

Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 16 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto skall ha följande lydelse.

2 §En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§. Direktåtkomsten får gälla uppgifter i skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om

  1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
  2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag,
  3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag,
  4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750),
  5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning, och
  6. 6. F-skatt och särskild A-skatt enligt 4 kap. 2 § skattebetalningslagen, som har beslutats men som ännu inte skall ha betalats enligt 16 kap. 5 § nämnda lag.

Direktåtkomsten får även gälla uppgift om registrering av behörigheter enligt 3 och 4 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 april 2006.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%