Innehåll

SKVFS 2006:9 (SKATTEBETALNING)

Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto;

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 16 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto skall ha följande lydelse.

2 §En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§. Direktåtkomsten får gälla uppgifter i skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om

  1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
  2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag,
  3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag,
  4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750),
  5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning, och
  6. 6. F-skatt och särskild A-skatt enligt 4 kap. 2 § skattebetalningslagen, som har beslutats men som ännu inte skall ha betalats enligt 16 kap. 5 § nämnda lag.

Direktåtkomsten får även gälla uppgift om registrering av behörigheter enligt 3 och 4 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 april 2006.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%