SKVFS 2007:13 (MERVÄRDESSKATT)

Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

Skatteverket föreskriver med stöd av 23 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) dels att det i verkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska införas två nya paragrafer, 6 och 7 §§, av följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska införas en ny rubrik närmast före 6 § som ska lyda ”Uppgift om löpnummer”.

Uppgift om löpnummer

6 §Sådana förhållanden som avses i 11 kap. 9 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) och som innebär att bestämmelsen i 11 kap. 8 § 2 nämnda lag om krav på uppgift om löpnummer i en faktura får frångås föreligger om

  1. fakturor avseende omsättning av elektrisk kraft och upplåtelse av elnät utfärdas i samma handling, eller
  2. en återförsäljare utfärdar faktura enligt bestämmelserna i 11 kap. 4 § mervärdesskattelagen avseende inbyte av en säljares investeringsvara och denna faktura utfärdas i samma handling som faktura avseende återförsäljarens egen omsättning av motsvarande vara.

Vad som anges i första stycket 2 gäller inte en återförsäljares faktura avseende egen omsättning.

7 §Med investeringsvara enligt 6 § avses maskin, inventarium och liknande anläggningstillgång.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2007.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%