Innehåll

SKVFS 2011:22 (SKATTEBETALNING)

Beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012

(senast ändrad genom SKVFS 2015:10)

1 §Under förutsättning att ersättningen från utbetalaren till viss del motsvarar utgifter i arbetet får utbetalaren för nedanstående yrkesgrupper göra avdrag för utgifter från utgiven bruttoersättning enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 §Om utbetalaren har betalat ersättning för andra utgifter än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för utgifterna i arbetet, ska ersättningen respektive värdet av utgiftstäckningen räknas av från avdraget för utgifter.

3 §För skogskörare som håller med egen häst och eget fordon får avdrag för utgifter göras med 35 procent av ersättningen.

4 §För skogshuggare som håller med egen motorsåg får avdrag för utgifter göras med 15 procent av ersättningen.

5 §För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får avdrag för utgifter göras med 15 procent av ersättningen.

6 §För fritidsombud hos försäkringsbolag får avdrag för utgifter göras med 30 procent av ersättningen.

7 §För musiker och sångartister som engageras tillfälligt för högst en månads arbete får avdrag för utgifter göras med 30 procent av ersättningen.

SKVFS (2015:10)

8 §För försäljare inom gravvårdsbranschen får avdrag för utgifter göras med 15 procent av ersättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas fr.o.m beskattningsår 2012.

2015:10

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas fr.o.m beskattningsår 2017.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...