Innehåll

SKVFS 2012:14 (KONTROLLUPPGIFTER)

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Skatteverket föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §Undantaget i 25 kap. 1 § 7 skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller inte person som är bosatt i eller ska beskattas i ett land eller område enligt nedanstående bilaga.

Bilaga

Albanien

Amerikas förenta stater

Argentina

Australien

Bangladesh

Barbados

Belgien

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Botswana

Brasilien

Bulgarien

Chile

Cypern

Danmark

Egypten

Estland

Filippinerna

Finland

Frankrike

Färöarna

Gambia

Grekland

Grönland

Indien

Indonesien

Irland

Island

Israel

Italien

Jamaica

Japan

Kanada

Kazakstan

Kenya

Kina

Korea, Republiken

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malaysia

Malta

Mauritius

Mexiko

Montenegro

Namibia

Nederländerna

Norge

Nya Zeeland

Pakistan

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland

Schweiz

Serbien

Singapore

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sri Lanka

Storbritannien

Sydafrika

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tjeckien

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Venezuela

Vietnam

Vitryssland

Zambia

Zimbabwe

Österrike

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...