Innehåll

(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

Särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2013

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande. [1]

1 §De särskilda skattetabeller för sjömän som avses i 12 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) fastställs för beskattningsåret 2013 på sätt som framgår av bilaga 1 och bilaga 2.

2 §Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag både för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3 §Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag både för allmän pensionsavgift enligt lagen om allmän pensionsavgift (1994:1744) och för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen om allmän pensionsavgift (1994:1744) men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2012:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas för beskattningsåret 2013.

  • [1]

    Beträffande beskattningsår 2012, se SKVFS 2011:15

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%